Viikin normaalikoululle myönnettiin jälleen kestävän kehityksen sertifikaatti

Opetus-, Koulutus- ja Kasvatusalojen OKKA-säätiön vaativa kestävän kehityksen sertifikaatti on uusittu Viikin normaalikoulussa jälleen syksyllä 2020. Sertifikaatissa arvioidaan ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden hyväksi tehtyä työtä.

Viikin normaalikoulu on saavuttanut sertifikaatin ensimmäistä kertaa vuonna 2011, jolloin se oli aivan uusi järjestelmä. Tämän jälkeen se on uusittava kolmen vuoden välein, jos sen haluaa pitää voimassa. Sertifikaatteja on myönnetty Suomessa vain 106 kappaletta, joista Viikin normaalikoululla on sertifikaattinumero 22. Kaikki sertifikaatin saaneet oppilaitokset ja lisätietoa sertifikaatista löytyvät OKKA-säätiön internet-sivuilta.

Sertifioinnissa koulu tekee ensin itsearvioinnin ja lähettää toimintaansa kuvaavat tarpeelliset dokumentit säätiön nimeämälle ulkopuoliselle auditoijalle. Auditoijana Viikin normaalikoulussa toimi Carla Urbano, kuten edellisinäkin kertoina. Varsinainen auditointi tehtiin tiistaina 10.11.2020. Silloin auditoija haastatteli mm. koulun oppilas- ja opiskelijakuntien edustajia, opetusharjoittelijoita sekä oppilaista ja opiskelijoista koostuvan kestävän kehityksen raadin jäseniä. Auditoinnissa kuultiin myös koulun johdon sekä aiheeseen liittyvien keskeisten työryhmien edustajia.