Varhaisten matemaattisten taitojen mittaaminen ja harjoittaminen ensimmäisen kouluvuoden aikana Etelä-Afrikassa

Professori Pirjo Aunion johdolla kehitetty 15 viikon interventio ja varhaisten matemaattisten taitojen mittari otettiin käyttöön hienoin tuloksin Etelä-Afrikassa. Alkuperäinen uutinen julkaistu EurekAlert! -uutissivustolla.

Pienten lasten matemaattisten taitojen mittaaminen ensimmäisen kouluvuoden alussa on tärkeää, jotta pystytään tunnistamaan lapset, jotka tarvitsevat tukea matemaattisten taitojen kanssa. Taitojen mittaamisen ja niiden tukemisen tärkeys korostuu Etelä-Afrikan kouluympäristössä, kun luokkakoot ovat isoja ja lapset tulevat erilaisista taustoista. Lisäksi Covid-19 pandemian aiheuttaman koulujen sulkeminen listää tarvetta mitata lasten taitojen kehittymistä poikkeusolojen aikana ja jälleen koulujen uudelleen avautuessa.

Etelä-Afrikassa otettiin käyttöön Suomessa kehitetty tutkimukseen perustuva varhaisten matemaattisten taitojen mittari ja 15 viikon ThinkMath interventio-ohjelma. Interventiossa harjoiteltiin matemaattisia taitoja kerran viikossa tunnin ajan. Interventioon osallistuneiden lasten varhaiset matemaattiset taidot kehittyivät 15 viikon intervention aikana merkittävästi verrattuna kontrolliryhmään ja intervention vaikutukset näkyivät vielä intervention jälkeen viivästetyssä mittauksessa. Professori Pirjo Aunion mukaan ThinkMath interventio soveltuu käytettäväksi laajalti edullisten materiaalien ja helppokäyttöisyyden johdosta. Aunio ym. ovat julkaisseet interventiotutkimuksen tulokset Early Childhood Reseach Quarterly -lehdessä.

Alkuperäinen uutinen "A stronger maths foundation in first grade" on julkaistu 10.3.2021 EurekAlert! -uutissivustolla.

Liiku, laske ja  opi -tutkimusryhmä.