Uusi perus- ja ihmisoikeuksia kasvatusalalla käsittelevä oikeudellinen ja pedagoginen opas julkaistu

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaissut oppimateriaalin tyypillisistä oikeudellisista haasteista suomalaisissa kasvatusinstituutioissa. Opas on suunnattu kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Se on tuotettu yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa ja on ainutlaatuinen koonti tyypillisistä kanteluista. Oppimateriaali yhdistää oikeus- ja kasvatustiedettä erityisellä tavalla.

Oppaasta hyötyvät kaikki opetus- ja kasvatusalan toimijat, mutta erityisesti opettajaksi opiskelevat, opettajankouluttajat, opettajana toimivat, rehtorit ja sivistystoimenjohtajat. Opas sai alkunsa opettajaksi opiskelevien innostuneesta palautteesta, kun vuonna 2019 toteutetulla demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen erikoiskurssilla oppimateriaalina käytettiin oikeusasiamiehen opetustoimea koskevia ratkaisuja.

Nyt julkaistu opas tarkastelee arjen haasteita ja niitä koskevaa oikeudellista säätelyä. Oppaan kymmenen teemaa ovat: turvallinen opiskeluympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, oppilashuolto, oppimisen tuki ja erityisen tuen järjestäminen, vammaisia lapsia ja nuoria koskevat erityiskysymykset, uskonto ja katsomukset, työrauha, sananvapaus, hyvä hallinto ja päätöksenteko, koulukuljetukset sekä kodin ja koulun yhteistyö. Oppaassa esitellyt ratkaisut koskevat opettajien ja rehtoreiden lisäksi opetus- ja sivistystoimen johtajien toimintaa. Tilanteissa tarkastellaan myös esimerkiksi lasten, nuorten ja huoltajien näkökulmia.

– Perus- ja ihmisoikeudet ovat demokraattisen yhteiskunnan tärkeitä lähtökohtia, näin myös opetus- ja kasvatusalalla. Laillisuusvalvojana eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että näistä lähtökohdista pidetään kiinni, apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen muistuttaa.

Perus- ja ihmisoikeudet ovat demokraattisen yhteiskunnan tärkeitä lähtökohtia, näin myös opetus- ja kasvatusalalla. Laillisuusvalvojana eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että näistä lähtökohdista pidetään kiinni, apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen muistuttaa.

Abstrakteista periaatteista arjen käytäntöihin

Mitä perus- ja ihmisoikeudet tarkoittavat oppilaitosten arjessa? Mikä on opettajan virkavastuu? Millaisia kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdään? Miksi jokaisen opettajan tulee ymmärtää hyvän hallinnon periaatteita?

Muun muassa näihin kysymyksiin opas antaa käytännöllisiä vastauksia. Samalla se vahvistaa opettajan ammatti-identiteettiä ja korostaa opettajien merkittävää yhteiskunnallista asemaa jokaisen oppilaan ihmisoikeuksien turvaajana.

– Oppiaineisto ja käytännön elämästä johdetut harjoitustehtävät toimivat nähdäkseni erinomaisesti opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille keinona syventää osaamista ja ymmärrystä sekä oppilaiden että kasvatusalan viranomaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Uskon ja toivon, että aineisto antaa osaltaan tukea arjen välillä vaativaankin työhön, apulaisoikeusasiamies Pölönen summaa.

Löydät oppaan Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta Heldasta: Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla. Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille.

Lisätietoja:

Tuija Kasa, Projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto, tuija.kasa@helsinki.fi, +358(0)2941 20665