Uusi eurooppalainen tutkijayhteisö edistämään lasten hyvinvointia

Helsingin yliopisto osallistuu COORDINATE-hankkeeseen, jolla edistetään lasten hyvinvointia koskevan pitkittäistutkimustiedon saatavuutta ja tarjotaan lapsille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevaan tutkimukseen.

Helsingin yliopisto on yksi 19 yhteistyökumppanista eurooppalaisessa COORDINATE-hankkeessa (Cohort Community Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe), jonka tavoitteena on kehittää nuorten mahdollisuuksia menestyä elämässä.

Hanketta johtavat professori Gary Pollock Manchester Metropolitan University -yliopiston Policy Evaluation and Research -yksiköstä ja apulaisprofessori Jennifer Symonds University College Dublin -yliopiston Geary-instituutista. Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelma on myöntänyt hankkeelle viiden miljoonan euron rahoituksen, jolla katettavilla toimilla luodaan kapasiteettia ja infrastruktuuria lasten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän pitkittäistutkimusdatan keräämiseen kautta Euroopan.

– Koronaviruskriisin mullistavat vaikutukset nuorten kasvatukseen ja koulutukseen sekä henkiseen hyvinvointiin korostavat sitä, kuinka tärkeää on ymmärtää, miten nyt tehtävät poliittiset päätökset vaikuttavat heihin vielä vuosien päästä. Isossa-Britanniassa nuorten elämässä on tapahtunut valtavia muutoksia etäkoulusta uudenlaisiin koekäytäntöihin ja ilmaisen kouluruokailun laajentamiseen liittyviin päivänpolttaviin ongelmiin, professori Pollock toteaa.

Miten vauvaperheet ja ekaluokkalaiset voivat?

Helsingin yliopisto luo hankkeeseen nuorista koostuvan ohjausryhmän, jotta nuorten ääni tulee hankkeessa kuulluksi, ja osallistuu lasten hyvinvointia koskevan pilottiaineiston keruuseen. Pilottiaineistot käsittelevät vastasyntyneitä ja heidän vanhempiensa hyvinvointia sekä koulunsa aloittavien lasten hyvinvointia.

– On aivan mahtavaa, että tämä hanke vihdoin toteutuu. Tämä on ollut suuri haaveeni vuosien ajan. Tällaista ainutlaatuista hanketta todellakin tarvitaan. Tämä on ensimmäinen Euroopan laajuinen lasten hyvinvointia koskeva pitkittäistutkimus. Aineisto tarjoaa parhaan mahdollisen lasten hyvinvointia koskevan tiedon poliittiseen päätöksentekoon. Viimeistään pandemia osoitti tällaisen tiedon ainutlaatuisen merkityksen, sanoo hankkeen Suomen-johtaja, kasvatustieteen professori, psykologi Katariina Salmela-Aro.

Lisätietoja

COORDINATE-hankkeen sivut European Centre for Social Welfare Policy and Research -sivustolla.

 

COORDINATE-tutkimushanke parantaa lasten hyvinvointia
  • Perustaa kansainvälisen tutkijayhteisön, joka pyrkii edistämään lasten hyvinvointia
  • Käynnistää ensimmäisen Euroopan-laajuisen syntymäkohorttitutkimuksen, jossa seurataan lasten hyvinvointia heidän varttuessaan
  • Varmistaa, että laadukasta tutkimustietoa käytetään suoraan lasten elämään vaikuttavien poliittisten päätösten pohjana