Tutkimusten kautta kurkistus päiväkodin arkeen

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimiva CREDU-hanke tekee laaja-alaista tutkimusta oppimisen parissa yhdessä laajan yrityskonsortion kanssa. Nuorimmat tutkimusten osallistujat tulevat päiväkodeista. Heitä tutkimalla selvitetään vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen oppimista.

Tutkimuspäiväkodeissa hyödynnettiin professori Mirjam Kallandin kehittämää jaetun tarinankerronnan metodia SAGA. Siinä yhdessä lapsen kanssa keskustellen häntä johdatellaan miettimään tunteita ja vuorovaikutusta. Toisena tutkimuksen opetusmetodina hyödynnettiin Pikkuli-nimisen animaatiohahmon ympärille rakennettua toimintaa. Pikkuli-lintu kommunikoi ilmeillä, eleillä ja äännellen – mutta ilman puhetta tai kertojaa. 

Keskeisenä tutkimusmetodina oli yliopistotaustaisen Reunamo Education Research -yrityksen Kehittävän Palautteen -menetelmäkokonaisuus, joka sisältää lapsiryhmien systemaattista havainnointia sekä kyselytutkimuksia. Näin tutkimus voitiin toteuttaa poikkeusoloissakin ilman tutkijoiden ja lasten välisiä tapaamisia. Myös varhaiskasvattajille annetut SAGA- ja Pikkuli-metodien koulutukset tehtiin etäyhteyksien avulla. Järjestelyt toimivat hienosti ja yli 150 lapsen aineisto kerättiin ongelmitta ennen ja jälkeen SAGA/Pikkuli-toimintaa.

Vaikka varsinaisia tutkimustuloksia saadaan vielä odottaa, Pikkuli- ja SAGA-toiminnasta saatiin jo nyt tärkeää palautetta päiväkodeille lähetetyn kyselyn myötä. Valtaosa vastaajista koki, että Pikkuli ja siihen liittyvät koulutukset tukevat tunnetaitojen opettamista paljon tai erittäin paljon. Tärkeä tulos on, että alustavan kyselyn mukaan lapset ovat pitäneet Pikkuli-toiminnasta. Myös SAGA-metodi otettiin hyvin vastaan päiväkodeissa, ja varhaiskasvattajat aikovat jatkaa sen käyttöä tulevaisuudessakin.  

Lapsilla vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen oppimiseen liittyy vapaata ja ohjattua leikkiä, musiikkia, liikuntaa, lukemista ja aikuisen kanssa olemista. CREDU-tutkimuksella halutaan osaltaan tukea ja tutkia tätä tärkeää kehitysvaihetta Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen voimin Business Finlandin rahoituksella. 

CREDU-hankkeen verkkosivut: https://credu.fi/

Ota yhteyttä hankkeen tutkijoihin:

Mari Tervaniemi (mari.tervaniemi@helsinki.fi), puh. 050 4150213

Silja Martikainen (silja.martikainen@helsinki.fi), puh. 0443531984