Tänään Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi vihittävä Benő Csapó luennoi oppimistulosten seurannasta ja arvioinnista Unkarissa

Professori Benö Csapó vieraili Helsingin yliopistolla 22.5. luennoimassa koulutuksen ja oppimisen arvioinnista. Csapó toimii kasvatustieteen professorina Unkarin Szegedin yliopistossa. Hän johtaa perustamansa Oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen lisäksi Kasvatustieteen tutkijakoulua ja Unkarin tiedeakatamian Kompetenssien kehittämisen tutkimusryhmää. Hän on muun muassa maansa arvostetuimman Pri Primissima -palkinnon saaja.

Helsingin yliopisto vihkii Benö Csapón kunniatohtoriksi 24. toukokuuta 2019. Csapó on tehnyt määrätietoista ja kansainvälisesti merkittävää työtä oppimisen arvioinnin kehittämiseksi. Työn tuloksena on syntynyt äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteiden arvioinnin teoreettinen viitekehys. Juhlaluennossaan 22. toukokuuta Csapó kertoi viitekehyksen pohjalta rakennetusta oppimistulosten seurantajärjestelmästä eDiasta, joka tarjoaa opettajille ja oppilaille mahdollisuuden systemaattiseen, jatkuvaan ja luotettavaan palautteeseen peruskoulun 1.-6. luokilla. Järjestelmää käytetään tällä hetkellä laajasti läpi Unkarin.

Järjestelmään rakennetussa, jo 25 000 osiota sisältävässä tehtäväpankissa, on hyödynnetty monimediaisia mahdollisuuksia. Nuoremmille oppilaille luotiin esimerkiksi mahdollisuus kuunnella matemaattinen tehtävänanto, jolloin matemaattista osaamista voidaan mitata silloinkin, kun oppilaan lukutaito ei ole vielä kunnolla kehittynyt. Oppilaat saavat testaamisen aikana reaaliaikaista palautetta.

Kolmen pääalueen lisäksi osaamistestejä kehitellään myös muille alueille, kuten tulevaisuuden taitojen (21st century skills) mittaamiseen. Csapó toteaa, että tutkimuskeskuksen tuottamien arviointien lisäksi opettajien on itse mahdollista laatia eDian tehtäväpankista omia testikokonaisuuksiaan. Näin opettajat voivat myös hyödyntää arviointivälinettä työssään jatkuvana työvälineenä.

Vuodesta 2015 eDia-järjestelmää on hyödynnetty myös yliopisto-opintojensa alussa olevien opiskelijoiden arvioinnissa paikantamaan oppimisen haasteita keskeyttämisen vähentämiseksi. eDiasta on lisäksi tullut innovatiivinen tutkimuksen instrumentti. Se laskee merkittävästi datan keruun kuluja ja tarvittavaa aikaa, ja on tehnyt mahdolliseksi uusien kohteiden, esimerkiksi dynaamisen ongelmanratkaisun arvioimisen.

Csapó on myös toiminut Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa lukuisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä. Yhteistyö Helsingin yliopiston Koulutuksen Arviointikeskuksen kanssa on myös mahdollistanut Szegedissä kehitettyjen päättelytehtävien käytön esimerkiksi Vantaan digitaalisen seurantatutkimuksessa digitaalisessa seurantatutkimuksessa.

Lue lisää:

eDiasta unkariksi

Helsingin yliopiston vuoden 2019 kunniatohtorit