Sonja Laineelle pohjoismaisten Mensojen uusi "Vuoden artikkeli" -tunnustus

Pohjoismaisten Mensojen perustama “Nordic Mensa Fund” on jakanut ensimmäiset apurahansa. Ensimmäisellä hakukierroksella etsittiin älykkyyteen liittyviä jo julkaistuja tutkimuksia “Vuoden artikkeli” -tunnustuksen saajiksi. Kriteereinä oli löytää korkealaatuisia pohjoismaisia älykkyyttä käsitteleviä artikkeleita lääketieteen, psykologian, sosiologian tai kasvatustieteiden aloilta.

Nordic Mensa Fundin hallitus valitsi tieteellisen asiantuntijaraadin arvioiden perusteella ehdolle nimetyistä tutkimuksista 1000 € palkinnon saajat. Yksi neljästä palkitusta oli lehtori Sonja Laine Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta. Palkitussa tutkimuksessa Laine tutki suomalaisten peruskoulun opettajien asenteita lahjakkuuden tukemiseen.

– Sonja Laineen tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka opettajilla olisi halua tukea lahjakasta oppilasta, heiltä puuttuu aika ja työkalut. On hyvin tärkeää, että kasvatustieteellinen tutkimus ja opetus kattavat myös lahjakkaat oppijat ja heidät huomioidaan omana ryhmänään. Toivomme, että Nordic Mensa Fund voi rahoittaa tällaista tutkimusta tulevaisuudessa,  kommentoi Nordic Mensa Fundin suomalainen hallitusjäsen Aleksi Harmokivi.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Janne Sylvest piti ensimmäistä apurahakierrosta menestyksenä:

– Saamamme ehdotukset osoittivat, että Pohjoismaissa tehdään paljon laadukasta ja monipuolista älykkyystutkimusta. Olemme erityisen iloisia siitä, että palkittavat tutkimukset edustavat laajasti eri aloja.

Onnistuneen ensimmäisen hakukierroksen jälkeen Nordic Mensa Fund jatkaa toimintansa laajentamista. Seuraava apurahahaku on syksyllä 2021.

Palkittu artikkeli

Sonja Laine, Risto Hotulainen ja Kirsi Tirri Finnish elementary school teachers’ attitude toward gifted education.

Muut Nordic Mensa Fundin"Article of the year” -tunnustuksella palkitut tutkimukset löytyvät säätiön verkkosivuilta.