Rakennushankkeille kasvatustieteellinen silaus

Helsingin yliopiston kasvatustieteilijät ovat tutkineet useita rakennushankkeita tavoitteenaan tukea rakennussuunnittelua. Tutkimus- ja kehittämiskohteina on ollut kouluja, päiväkoteja ja sairaaloita.

Virtuaalisille suunnittelumalleille perustuva tietomallintaminen on yleistynyt rakennushankkeissa. Sen käyttö vaatii uudenlaisten johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin tapojen kehittämistä sekä organisaatioissa että niiden verkostoissa.

Helsingin yliopiston toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikön CRADLE:n tutkijoiden kohteina ovat tietomallintamista hyödyntävät rakennushankkeet. Professori emeritus Reijo Miettisen johdolla he tutkivat tapoja koordinoida tietomallihankkeita ja luovat tutkimuksen perusteella yhdessä alan toimijoiden kanssa uusia toimintamalleja kokeiltavaksi käytännön hankkeissa. Kokeileminen ja siitä oppiminen on kaiken taustalla.

Uutta tietoa insinööritieteisiin

Dosentti Hannele Kerosuo kertoo kasvatustieteilijöiden verkostoituneen rakennusalan tutkijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tietomallinnettujen hankkeiden tutkimuksessa on mukana myös diplomi-insinööri ja kasvatustieteiden maisteri Tarja Mäki rakennusalan asiantuntijana.

Tutkijat ovat käynnistäneet yhteistyössä brittikollegojen kanssa vuosittain toteutettavan kansainvälisen työpajan nimeltä When social science meets BIM (building information modelling) and Lean. Viides työpaja pidetään Tanskan Aalborgissa keväällä 2017. ”Lean” on alun perin autoteollisuudessa kehitetty tuotannon tehostamisen filosofia, jota pyritään soveltamaan myös rakennusteollisuudessa.

Yhteistyöstä rakennusalan tutkijoiden kanssa on syntynyt useita tieteellisiä artikkeleita. 

– Tutkimuksen edellytyksenä on ollut tiivis yhteistyö rakennusalan yritysten ja kiinteistöjen omistajien kanssa. Yhteistyön perusta on luotu useiden vuosien aikana erilaisissa tutkimushankkeissa, Kerosuo kertoo. 

Yhdessä tekemisen henki sitouttaa

Tutkimus ylittää tieteenaloja: siinä yhdistyvät aikuiskasvatustiede, insinööritieteet, filosofia, psykologia ja oppimisen tutkimus. Eri näkökulmat täydentävät toisiaan.

– Oikeastaan on kyse tutkimusalueesta, joka ei sinällään edusta puhtaasti mitään perinteistä oppialaa, toteaa yliopistonlehtori Sami Paavola.     

Kasvatustieteilijät ovat tuoneet uudenlaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä insinööritieteisiin. Miten koordinoida yhteistyössä rakennuksen suunnittelua ja käyttää monenlaista teknologiaa? Tutkijat ovat havainnoineet, haastatelleet ja keränneet aineistoa, ja tuloksia on tulkittu yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Yhtä ideaalimallia ei ole, vaan yhdessä kehitetään erilaisia tietomallien käyttöjä, kaadetaan aiempia työskentelyn raja-aitoja, opitaan toisilta ja aikataulutetaan asioita uudella tavalla. Hannele Kerosuo on myös kutsuttu rakennusalan juhlaseminaariin puhumaan rakennusalan tutkimusmenetelmistä ja -tuloksista aiheenaan Kasvatustieteilijät ihmisen iholla.

Tutkimus- ja kehittämishanke Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Tilakeskuksen, Tietoa Finland Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen, Mittaviiva Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa.  Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.