Professorihaut vastamyrkkyä aivovuodolle

Suuri hakijamäärä ilahdutti dekaani Patrik Scheininia aivan erityisesti aikana, jolloin keskustellaan suomalaisesta aivovuodosta.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tammikuussa päättynyt professorihaku sai suurta huomiota sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kahdelle eri painoalalle sijoittuviin professuureihin haki yhteensä 72 henkilöä. Kansainvälisiä hakijoita oli noin kolmannes. Toinen professoreista sijoittuu tiedekunnassa painoalalle Oppiminen ja vuorovaikutus ja toinen painoalalle Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri.

Edellisten lisäksi kahteen uuteen ruotsinkieliseen luokanopettajakoulutuksen professuuriin oli 18 hakijaa, joka sekin ylitti komeasti ennakko-odotukset. Kahden professorin ja samanaikaisesti viiden yliopistonlehtorin tehtävän täyttämisen kautta kasvatustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielinen opetus vahvistuu merkittävästi. Näin yliopisto pystyy paremmin vastaamaan suuriin odotuksiin opettajapulan voittamiseksi Etelä-Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Professuurit täytetään tenure-mallin mukaisesti apulaisprofessorin tai professorin tehtävinä tämän vuoden aikana.

Lisää professoreja

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on edelleen haettavissa kolme Profi2-rahoitettua apulaisprofessorin (tenure track) tai professorin tehtävää. Haku päättyy 15.2.2017.