Päiväkoti-ikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden määrä suhteessa liikuntasuosituksiin: Tuloksia Toimi ja opi -tutkimuksen ensimmäisestä mittauspisteestä

Opetus- kulttuuriministeriön varhaislapsuuden liikuntasuositukset sisältävät vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä ja päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta tunnin tulisi olla reipasta (OKM 2016:21).

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.

Toimi ja opi –tutkimuksen ensimmäisessä mittauspisteessä (2019 – 2020) mitattiin 3-5 –vuotiaiden helsinkiläisten päiväkotilasten fyysistä aktiivisuutta lantiolle puettavalla kiihtyvyysmittarilla (Actigraph wGT3X-BT). Lapset pitivät mittaria lantiolla seitsemän päivän ajan valveilla ollessaan. Onnistuneita mittauksia (mittari puettuna vähintään 8h/päivä, vähintään kolmena mittauspäivänä) saatiin yhteensä 233. Fyysisen aktiivisuuden rasittavuuden määrittämiseen käytettiin päiväkoti-ikäisille lapsille sopivia raja-arvoja (Pate et al., 2006).

Tulosten mukaan keskimäärin yli kolme tuntia päivässä liikkuvien osuus oli 233/233 lasta eli 100 % lapsista liikkui suositusten mukaan. Kokonaisliikkumismäärän vaihtelu lapsien välillä oli 221-488 minuuttia päivässä. Keskimäärin yli tunnin reippaasti päivittäin liikkuvien osuus oli 226/233 lasta eli 97% lapsista täytti suosituksen. Keskimääräisen päivittäisen reippaan liikkumisen määrä vaihteli lapsien välillä 30-192 minuuttia päivässä. Tulos ei ota huomioon yksilöllisiä päiväkohtaisia vaihteluita liikkumisen määrässä. Tähän tulee myös kiinnittää huomiota, kun pyritään tunnistamaan liian vähän liikkuvat lapset. 

Tämän poikkileikkaustutkimuksen tulokset osoittavat, että tutkimukseen osallistuneet lapset liikkuivat mittausviikon aikana runsaasti. Ainoastaan muutamalla lapsella reippaan liikunnan osuus jäi alle suositusten. Kaikkien, mutta erityisesti näiden suosituksia vähemmän liikkuvien lasten liikkumisen määrää tulee seurata pitkittäistutkimuksella, jolloin voidaan nähdä alkaako heidän liikkumisen kokonaismäärä vähentyä jo näin varhaisessa vaiheessa. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, joka voi vaikuttaa tutkimukseen osallistuvien perheiden valikoitumiseen. Kun tutkimukseen osallistuvia perheitä verrataan tilastokeskuksen tietoihin helsinkiläisistä, voidaan tehdä muutamia huomioita: Ensinnäkin koulutusrakennetta tarkasteltaessa näkyy, että Toimi ja Opi -tutkimukseen osallistuvien perheiden vanhemmissa oli vähemmän perusasteen ja enemmän ylemmän koulutusasteen käyneitä vanhempia kuin keskimäärin Helsingissä. Tutkimukseen osallistuvista perheistä selkeästi vähemmän on muuta kuin suomea kotikielenään puhuvia perheitä kuin keskimäärin Helsingissä. Perheiden tulo- ja työllisyystaso vastasi Toimi ja Opi –tutkimukseen Helsingin keskiarvoa.

Tulokset on julkaistu myös Helsingin kaupungin liikkumisvahdissa

Lähteet:

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21, Iloa, Leikkiä ja yhdessä tekemistä: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.

Pate, R. R., Almeida, M. J., McIver, K. L., Pfeiffer, K. A., & Dowda, M. (2006). Validation and calibration of an accelerometer in preschool children. Obesity (Silver Spring, Md.), 14(11), 2000–2006. https://doi.org/10.1038/oby.2006.234