Osaako koulu opettaa, miten sopeutua ilmastonmuutokseen?

Tutkijat alkavat selvittää, millaisia taitoja tarvitsemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutuaksemme, ja miten näitä taitoja opitaan suomalaisessa koulujärjestelmässä.

Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen INARin koordinoima monitieteinen tutkijaryhmä alkaa tutkia koulujärjestelmän valmiuksia opettaa ilmastonmuutokseen sopeutumista. ClimComp-hanke sai Suomen Akatemialta puolen miljoonan euron rahoituksen vuosille 2021–2024. Hanketta johtaa akatemiaprofessori Markku Kulmala, ja hankkeen etenemistä voi seurata sen verkkosivuilla.

– Muuttuvassa maailmassa tarvitsemme uusia taitoja, jotta pystymme vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteeseen. Tavoitteemme on tuottaa suosituksia siihen, miten koulujärjestelmää tulisi muuttaa, jotta pystyisimme mahdollisimman tehokkaasti hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen tuomiin haasteisiin, kertoo tutkijatohtori Laura Riuttanen Ilmakehätieteiden keskus INARista.

Tutkimukseen osallistuu ilmakehätutkijoita, ilmastomallittajia, kasvatustieteilijöitä ja psykologeja. He tutkivat optimaalisia oppimisen hetkiä projektioppimisen, tutkimus–käytäntö-kumppanuuksien ja verkko-oppimisen ympäristöissä nuorten parissa. Tutkijat aikovat myös kehittää uusia nuorille suunnattuja ilmasto-oppimisen työkaluja.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin, mutta lapset ja nuoret ovat haavoittuvaisimpia, koska heidän psykososiaalinen kehityksensä on kesken ja he ovat riippuvaisia aikuisista. Kasvatustieteen keinoin pystymme lisäämään ymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa nuoriin ja miten tukea heitä sopeutumisessa, sanoo professori Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

Pelkkä tiedon lisääminen ei riitä

Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Jari Lavonen muistuttaa, että pelkkä tiedon lisääminen ilmastonmuutoksesta ei riitä.

– Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja estäminen rakentuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta. Niiden avulla yksilö pystyy kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun ja osaa toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Opetuksen kehittäminen edellyttää kaikilla asteilla ilmastomuutoksen, oppimisen ja ihmisten käyttäytymisen tutkijoiden yhteistyötä.

INARilla on jo vahva kokemus ilmastotiedon opetuksessa. Laura Riuttasen koordinoima Climate University -verkosto tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ilmastonmuutoksen ja kestävyyden perusteet sekä maailman muuttamiseen tarvittavia taitoja.

Lue lisää:
ClimComp-hankkeen verkkosivut
Climate University -kurssikokonaisuus
Yhdentoista korkeakoulun tuottamat kestävyys- ja ilmastokurssit yhdestä paikasta
Laura Riuttaselle avoimen tieteen palkinto 2020

Lisätiedot:

Laura Riuttanen
Tutkijatohtori, Ilmakehätieteiden keskus INAR, Helsingin yliopisto
laura.riuttanen@helsinki.fi
0294151663

Katariina Salmela-Aro
Professori, kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto
katariina.salmela-aro@helsinki.fi
0294123255