Opetusalan ammattijärjestö OAJ:ltä 10 000 euron lahjoitus koronan vaikutuksia koulunkäyntiin selvittävälle tutkimukselle

Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto käynnistivät toukokuussa tutkimuksen, jossa selvitetään koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia koulunkäyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on lahjoittanut valtakunnalliseen tutkimukseen 10 000 euroa.

– Halusimme lahjoittaa tähän tutkimukseen sen vuoksi, että korona on vaikuttanut valtavasti jokaisen suomalaisen arkeen ja työhön ja erittäin massiivisesti myös opettajiin ja oppijoihin, kertoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n viestintäjohtaja Hanna Ottman.

– Koulutus, kasvatus ja tutkimus ovat avainasemassa hyvän tulevaisuuden rakentamisessa aina, mutta koronan aikana näiden merkitys on korostunut. Opettajien työ näkyy varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti, ja sen työn onnistumisella on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen, hän jatkaa.

Ottmanin mukaan on tärkeää, että poikkeusolojen vaikutuksia opettamiseen ja opettajien työhön tutkitaan.

– Suomessa sekä opettajankoulutus että opettajan työ perustuvat tutkittuun tietoon, ja haluamme tukea sitä, että myös koronan vaikutusta oppimiseen ja opettamiseen selvitetään tutkimuksen keinoin, hän summaa.

– Olemme hyvin iloisia siitä, että OAJ on halunnut tukea tätä tutkimusta poikkeusolojen vaikutuksien selvittämiseksi, toteaa professori Risto Hotulainen.

Lahjoituksella halutaan vahvistaa erityisesti tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– Saamamme lahjoitus tukee sekä hankkeessa toteutettavaa tutkimusta että uuden tiedon jakamista kentälle. Haluamme tukea tutkimustiedon hyödyntämistä oppilaitoksissa, kouluissa ja kunnissa erilaisten ratkaisujen kehittämiseksi korona-arjessa ja sen jälkeen, Hotulainen kertoo.

– Ajantasaisella toimimisella saamme välitettyä tietoa myös oman tiedekuntamme sisällä. Näin saamme tutkimuksen tuloksia nopeasti myös opettajankouluttajiemme sekä opettajaopiskelijoiden saataville, lisää tutkijatohtori ja vastuututkija Raisa Ahtiainen.

Tutkimuksessa on toteutettu kaksi aineistonkeruuta, joista ensimmäinen oli toukokuussa 2020 ja toinen marraskuussa 2020. Ensimmäisen aineistonkeruun tuloksista tiedotettiin elokuussa 2020. Ensitulosten mukaan suurin osa opettajista koki koronakevään työmäärän normaalia suurempana. Poikkeusolot kuormittavat myös huoltajia, kun taas oppilaiden kokemukset etäopetuksesta vaihtelivat.

Parhaillaan hankkeessa yhdistetään kahden aineistonkeruuvaiheen tuloksia. Työn alla oleva väliraportti toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle helmikuun lopussa.

– Väliraportissa tarkastelun kohteena ovat muun muassa kunnille myönnettyjen korona-avustusten kohdentaminen kouluille ja avustusten käyttö, etäopetuksen erot koulujen välillä sekä oppilaiden itseohjautuvuus ja etäopetuksen aikaan koetut stressioireet. Lisäksi sivuamme myös, miten opettajat arvioivat koronan aiheuttamia vaikutuksia oppilaiden oppimiseen, Ahtiainen summaa.

 

Lisätietoja:
Professori Risto Hotulainen, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, risto.hotulainen@helsinki.fi, +35850 5201 664
Tutkijatohtori Raisa Ahtiainen, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, raisa.ahtiainen@helsinki.fi, +358 50 3182 186