Opettajuus kiinnostaa edelleen hakijoita - merkki kasvatusalan arvostuksen lisääntymisestä?

Kasvatustieteiden koulutukseen oli paljon hakijoita yhteishaussa – tänä vuonna erityisesti luokanopettajan ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien hakijamäärät kasvoivat.

Varadekaani Anu Laine on ilahtunut suosion kasvusta ja hyvistä hakijamääristä. 

– Valtakunnallinen yhteisvalinta soveltuvuuskokeessa sekä nyt keväällä tekemämme markkinointityö ovat varmasti vaikuttaneet lisääntyneeseen hakijamäärään.

Keskiviikkona 1.4.2020 päättyneessä yhteishaussa kasvatustieteiden kandiohjelmaan hakijoiden kokonaismäärä nousi viime vuodesta 776 hakijalla kokonaismäärän ollessa tänä vuonna 4336 hakijaa eli kasvua on 22 %. Opintosuunnista suosiotaan kasvattivat eniten suomenkielinen luokanopettajan opintosuunta 42 % ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuksen opettajan (lärare inom småbarnspedagogik) opintosuunta 36 %. Laskua hakijamäärissä oli vain ruotsinkielisillä luokanopettajan (-16 %) sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnilla (-2,5 %).

Kasvatustieteiden maisteriohjelman hakijamäärä kasvoi 161 hakijalla kokonaismäärän ollessa nyt 381 eli kasvua on 73 %.

Avoimen väylän kautta hakevien määrä laski vuoden 2019 hakijamäärästä 22 vain 15:en. Hakukohteita olivat erityispedagogiikka sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede, joihin on tarjolla yhteensä kymmenen aloituspaikkaa.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ve­to­voi­ma kas­voi – yh­teis­haus­sa yli 32 500 ha­ki­jaa

Helsingin yliopisto kiinnosti korkeakoulujen yhteishaussa entistä useampia hakijoita. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi 13 prosenttia. Hakijoita oli yhteensä hieman yli 32 500 (2019: 28 872), joista kandiohjelmiin haki 31 193 henkilöä (2019: 27 531) ja maisteriohjelmiin 1 825 (2019: 1 678). Kevään 2020 yhteishaku päättyi 1. huhtikuuta.

Tarkempia tietoja hakijamääristä

Hakijamäärät v. 2020 yhteishaussa