Opettajuudesta, Wilma-palautteista ja erityispedagogisista teemoista kevään e-Erikassa

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti. e-Erika on kaikille avoin julkaisu, jossa käsitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä opetukselliseen kuntoutukseen liittyviä tuoreita tutkimuksia ja selvityksiä.

Tämän kevään e-Erikassa esitellään monipuolisesti uusinta tutkimusta e-Erikan eri teemoista. Opettajia ja opettajuutta käsitellään muun muassa Lauri Heikosen, Tiina Vitkan sekä Lea Veivon ja Kirsi Mäntykiven artikkeleissa. Heikonen kirjoittaa uransa alkuvaiheessa olevien opettajien ammatillisesta toimijuudesta ja oppimisen haasteista väitöstutkimukseensa pohjautuvassa jutussa. Vitka puolestaan tarkastelee monesta eri näkökulmasta laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvaa ja roolia koulun kehittämisessä. Näiden lisäksi Veivo ja Mäntykivi paneutuvat erityisopettajien käsityksiin pedagogisesta konsultaatiosta osana opettajien työtä ja koulun toimintakulttuuria.

Heljä Happonen, Erja Kaakkuriniemi, Päivi Lång, Anna-Kaisa Sipilä ja Kukka-Maaria Vänskä kirjoittavat VOITTO eli Vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen -koulutuskokonaisuuteen pohjaten toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen moniammatillisuudesta. Erityisopetukseen liittyy myös Irene Rämän teksti, jossa kuvaillaan erään suomalaisen peruskoulun erityisluokan kehittämisprosessia.

Koulujen käytänteisiin tiiviisti liittyvästä Wilma-järjestelmästä on tehty hyvin vähän tutkimusta. Sanna Oinas kirjoitti väitöstutkimuksessaan Wilma-palautteen vaikutuksesta oppimiseen ja hyvinvointiin ja kevään e-Erikassa hän palaa aiheeseen. Toni Mäkipää puolestaan selostaa tutkimustaan, joka käsittelee ruotsin ja englannin kielen opetuksen palautekäytäntöjä. Näiden ohella Tuomo Aro tarkastelee älylaitteiden vaikutusta lasten ja nuorten itsesäätelyyn.

Tämän kevään numerossa on myös poikkeuksellisesti jo muissa lehdissä julkaistu avoin kirje ”Hatkalainen edustaa tukea tarvitsevan joukon ääripäätä”, jonka ovat laatineet Anne Vierelä, Kari Lehtola ja Esko Lukkarinen. Teksti ottaa kantaa lasten ja nuorten varhaisten tuki-interventioiden vahvistamiseen.

Lehti ilmestyy Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Pääset suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä. Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!

Voit myös maksuttomasti rekisteröityä e-Erikan lukijaksi täällä. Tällöin saat aina ensimmäisten joukossa tiedon, kun uusi numero on julkaistu. Seuraava numero julkaistaan lokakuussa 2021.