Miten matematiikan motivaatio kasvaa peruskoulun alaluokilla?

Helsingin yliopisto on mukana kansainvälisessä tutkimusprojektissa Motivaation rakentaminen yhteisöllisesti alakoulun matematiikan opetuksessa (MathMot). MathMot kokoaa yhteen kasvatustieteen ja kehityspsykologian asiantuntijoita Norjasta, Suomesta, Ruotsista, Portugalista, Serbiasta ja Virosta. Projektin on rahoittanut Norjan tutkimusneuvosto (FINNUT) ja projektista vastaa Oslon yliopisto.

MATHMot-projektin tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, miten matematiikkaan liittyvä motivaatio kehittyy peruskoulun alaluokkien aikana ja mitkä luokkahuonekäytänteet tukevat motivaation kehittymistä. Projektiryhmä tekee tiivistä yhteistyötä projektiin osallistuvien opettajien kanssa ja hyödyntää heidän ammattitaitoaan sekä tulosten tulkinnassa että toimivien ja motivaatiota lisäävien käytänteiden kehittämisessä. MATHMot tutkimuksen tavoitteena on siten uuden tieteellisen tiedon kartuttamisen lisäksi parantaa oppilaiden matematiikkakokemuksia koulussa.

MATHMot tutkii matematiikan opetusta ja oppimista kussakin tutkimukseen osallistuvassa maassa  50 koulussa vuosiluokilla 3 ja 4. Samoja oppilaita tutkitaan vuoden kuluttua uudelleen, jotta voidaan selvittää, miten heidän motivaationsa on kehittynyt. Keväällä 2021 kerättiin pilottidata ja varsinainen aineistokeruu käynnistyy keväällä 2022.

– Tiedämme vähän matematiikan oppimiseen liittyvän motivaation kehittymisestä peruskoulun alaluokkien aikana ja erityisesti siitä, mitkä käytänteet tukevat motivaation positiivista kehittymistä. MATHMot tutkii tätä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä kansainvälisestä näkökulmasta. Näin saamme myös arvokasta tietoa matematiikan opetuksen kehittämiseksi, kertoo Suomen osahankkeen johtaja Anu Laine.

Lisätietoa projektista löytyy projektin koordinaatioyliopiston verkkosivuilta.