Miten autamme uutta sukupolvea ratkaisemaan globaaleja kriisejä? Koulutus- ja kasvatusalan tutkijat kokoontuvat kestävän kehityksen kysymyksien äärelle

Kasvatus on keskeisessä asemassa ilmastokriisin, köyhyyden ja rasismin ratkomisessa. Miten kasvatamme tulevia sukupolvia ymmärtämään ihmiskunnan aiemmin oppimaa tietoa ja rakentamaan uutta? Kestävä kehitys on joulukuussa järjestettävien Kasvatustieteen päivien teemana.

Kestävyyden käsite on monitahoinen eikä anna kasvattajalle helppoja vastauksia. Monitahoisuus ilmenee esimerkiksi YK:n Agenda 2030 tavoitteissa. Kestävyydessä on ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia.

– Liian monitahoisesti ymmärrettynä kestävyys jää tyhjäksi hokemaksi, ilman yhteyttä rakenteellisiin ongelmiin tai arjen valintatilanteisiin. Ja toisaalta liian kapeasti ymmärrettynä ongelmat jäävät yhtä lailla ratkaisematta, sanoo Kasvatustieteenpäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, professori Mirjam Kalland.

Poimintoja ohjelmasta

Kasvatustieteen päivät järjestetään kokonaan verkossa. Pääpuhujina ovat professori Cecilia Lundholm Tukholman yliopistosta ja professori Annalisa Sannino Tampereen yliopistosta. Heidän puheensa käsittelevät toimijuuden, toivon sekä kestävien utopioiden kysymyksiä ilmastonmuutoksen ja kestävyyskriisin aikakaudella.

Kahden päivän aikana teemaryhmissä ja symposiumeissa kuullaan yhteensä yli 300 esitystä.

Mira Kalalahti puhuu koulutusvalinnoista monikulttuurisessa koululuokassa.

Riikka Hohtin aiheena on kasvatus ja kestävä monilajinen yhteiselo antroposeenin aikaan. Antroposeeni tarkoittaa ajatusta siitä, että ihmisestä on tullut maapallon tilaa muuttanut ja muuttava geologinen voima. Esityksessään Hohti käsittelee sitä, miten voimme ymmärtää esimerkiksi lasten ja eri eläinlajien välisiä suhteita kasvatusyhteisöissä.

Anna Rainio käsittelee inkluusion kysymyksiä alkuopetuksessa. Inkluusio tarkoittaa ajatusta yhteisestä koulusta kaikille. Rainio tutkii yhdessä alkuopetuksen luokanopettajan kanssa, miten mielikuvitus ja aikuisten ja lasten yhteiset mielikuvitusmaailmat voivat tukea kaikkien lasten osallisuutta koulun arjessa.

Tietoja konferenssista

Kasvatustieteen päivät 2020 järjestetään etäkonferenssina 15.–16.12.2020.

Helsingin yliopisto järjestää Kasvatustieteen päivät yhdessä Suomen kasvatustieteellisen seuran kanssa. Seuran puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori Auli Toom. Seuran julkaisema ja päätoimittaja apulaisprofessori Janne Varjon luotsaama Kasvatus-lehti juhlii tänä vuonna 50. juhlavuottaan juhlaseminaarin merkeissä.

Lisätietoja konferenssista:

Tutkijatohtori Iina Männikkö Helsingin yliopisto.

Kasvatustieteen päivien verkkosivut