#Luovaope tuo ilmiöpohjaiset hybridioppimisratkaisut opettajankoulutukseen

#Luovaope –hankkeessa kehitetään hybridikurssia (5op), joka tukee opettajaopiskelijoiden kykyä huomioida laaja-alaisten taitojen oppiminen ja ilmiölähtöisyys opetuksessa. Kurssin avulla sekä tulevia että nykyisiä opettajia kannustetaan ottamaan opetussuunnitelman uudet linjaukset haltuun.

Uusi opetussuunnitelma edellyttää uutta osaamista

Suomen uusissa opetussuunnitelmissa (aihesana #ops2016) korostetaan laaja-alaisten taitojen oppimista sekä oppiaineiden rajat ylittäviä projekteja. Ajatuksena on tukea tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kouluissa on yhä enemmän ilmiölähtöistä työskentelyä, minkä jotkut opettajat kokevat monimutkaisempana kuin se ehkä onkaan. Heidän opiskeluaikanaan opettajankoulutuksessa ei tällaisia valmiuksia välttämättä vielä harjoiteltu.

#Luovaope-kurssi vastaa haasteeseen

“Uutta luova opettajankoulutus – Sulautuvat oppimisympäristöt” -hankkeessa kehittämme #luovaope -kurssia, joka kannustaa sekä tulevia että nykyisiä opettajia ottamaan opetussuunnitelman uudet linjaukset haltuun. Opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen tulevalla hybridikurssillamme “Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit” laaja-alaisuus ja ilmiölähtöisyys ovat sekä opiskelun kohteina että välineinä. Samalla kehitämme fyysisiä tiloja ja teknologioita tukemaan ilmiölähtöistä työskentelyä.

Hybridikurssi mahdollistaa monenlaisia kohtaamisia

Hybridioppimisratkaisumme sisältää niin kasvokkain, verkossa kuin mobiilistikin tapahtuvaa oppimista, joka etenee Kirsti Longan (2015) oivaltavan oppimisen mallia noudattavan pedagogisen käsikirjoituksen mukaisesti. ”Maailman pelastaminen” on kurssin yleinen teema. Kurssin lopputuotoksena kehitetään yhdessä kumuloituva ilmiögalleria, joka tarjoaa opettajille hyödyllisiä malleja ja lähestymistapoja ilmiölähtöisten projektien toteuttamiseksi.

“Meiän pitäis lakata kuvittelemasta, et sit kun ollaan valmistuttu joltain koulutasolta tai yliopistosta, niin sitten ollaan valmiita, vaan me ollaan valmiita kyllä vaan oppimaan lisää. Et se oppiminen ei saa koskaan loppua.”

Opetusakateemikko Kimmo Vehkalahti kurssin videolla.

 

 

Opettajat oppimisen ilon edistäjinä muuttuvassa maailmassa

Maailmaamme ravisuttavat muutokset koskevat yhtä lailla kaikkia ammatteja ja yhteiskunnan sektoreita, eivätkä opettajat ole tässä asiassa poikkeus. Vähintään yhtä paljon kuin oppiminen vaatii sitkeyttä ja työtä, se on myös iloa tuova elämänasenne, joka edistää sopeutumistamme ja kykyä yhdessä ratkaista eteen tulevia monimutkaisia ongelmia.

Lisätietoja hankkeesta

Tutustu tarkemmin #Luovaope-hankkeeseen!

Teksti on julkaistu myös opetus- ja kulttuuriministeriön Oppiminen uudistuu -blogissa.