Lastentarhanopettajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi

Kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan nimenmuutos: lastentarhanopettajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta seuraa uudistettua varhaiskasvatuslakia muuttamalla kasvatustieteiden kandiohjelman suomen- ja ruotsinkielisten lastentarhanopettajan opintosuuntien nimet. Suomenkielisen opintosuunnan uusi nimi on varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta (lyhenne: VO) ja ruotsinkielisen opintosuunnan uusi nimi on studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik  (lyhenne: SBP). Muutos astuu voimaan tänään 25.9.2018.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta (VO) ja studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik  (SBP) kuvaavat parhaiten alan koulutusta ja sen kehittämistarpeita. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan varhaiskasvatuksen tutkijat, opettajat, opiskelijat ja opintohallinto ovat nimenmuutoksesta iloissaan ja siihen tyytyväisiä.

– Tämä on yksi osoitus varhaiskasvatuksen merkityksen ymmärtämisestä osana elinikäistä oppimista, toteavat opintosuunnatavastaavat Nina Sajaniemi (suomenkielinen opintosuunta) ja Mirjam Kalland (ruotsinkielinen opintosuunta).