Kirsi Pyhältö tietää, että huippututkijaksi ei synnytä vaan opitaan

Yliopistopedagogiikan professori on kiinnostunut tohtorien urapoluista.

Mitä tutkit?

Tutkin oppimista ja hyvinvointia sekä niiden välistä suhdetta ja niitä sääteleviä tekijöitä. Tutkimukseni koskee opiskelijoita ja opettajia koulutusjärjestelmän eri tasoilla aina peruskoulusta tohtorikoulutukseen. Erityisosaamisaluettani yliopistopedagogiikassa on opettajien ammatillisen toimijuuden tutkimus sekä tohtorikoulutuksen ja tutkijan urien tutkimus.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa? 

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen oletetaan tuottavan ratkaisuja moniin kansallisiin ja globaaleihin ongelmiin. Huomisen ammattitutkijat – eli tämän päivän tohtoriopiskelijat – tuottavat huippututkimuksen ja luovat tulevaisuuden tutkimukseen perustuvat innovaatiot talouden ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Huippututkijaksi tai tieteelliseksi asiantuntijaksi ei kuitenkaan synnytä, vaan opitaan. Tämä edellyttää laadukasta, tutkimukseen perustuvaa tohtorikoulutusta. Tohtorikoulutuksen laadusta riippuu pitkälti myös akateemisen yhteisön tulevaisuus.

Tohtorikoulutustutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tohtorikoulutuksen tutkimusperustaisessa kehittämisessä. Kun pystytään tunnistamaan ne prosessit ja tekijät, jotka edistävät esimerkiksi jatko-opintoja, tieteellisen asiantuntijuuden oppimista, tohtorikoulutettavien hyvinvointia tai työllistymistä, voimme rakentaa sellaista tohtorikoulutusta, jossa nämä mahdollistuvat. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Tohtorien urapolkujen tutkiminen. Rakennan parhaillaan tutkimusryhmäni ja kansainvälisten kollegoideni kanssa monen maan pitkittäisvertailua tohtoreiden urapoluista. Erityisesti minua kiinnostaa, millaisia tiedeyhteisöjen ulkopuolisia urapolkuja ja siirtymiä tohtoreilla on.

Monimenetelmälliset systeemiset pitkittäisasetelmat avaavat todella kiinnostavia mahdollisuuksia urien tarkasteluun. 

  

Kirsi Pyhältö on yliopistopedagogiikan professori kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Kirsi Pyhällön uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019

Tutustu myös muihin uusiin professoreihin