Kellon oppimisen haasteet, oppimisen tuki ja muita aiheita syksyn e-Erikassa

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti. e-Erika on kaikille avoin julkaisu, jossa käsitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä opetukselliseen kuntoutukseen liittyviä tuoreita tutkimuksia ja selvityksiä.

Uusimmassa e-Erikassa tohtorikoulutettava Sanna Ryökkynen kertoo väitöskirjansa ensimmäisestä osatutkimuksesta, jossa tarkastellaan opiskelijan ja vastuuopettajan välisen vuorovaikutuksen merkitystä vaativana erityisenä tukena järjestetyssä ammatillisessa koulutuksessa.

Kellon oppimisen haasteisiin paneutuu puolestaan neuropsykologian erityispsykologi Tuomo Aro. Aron tekstissä käsitellään myös matematiikan oppimisvaikeuksien yhteyttä kellon oppimiseen.

Kasvatustieteen maisterit Nelli Saarelainen ja Mari Pohjalainen kirjoittavat pro gradu -tutkimuksiinsa pohjautuen lukiolaisten tuen tarpeesta ja hyvinvoinnista. Jutun keskiössä on lukiolain muuttuminen vuonna 2018.

Kasvatustieteen tohtori Kati Sormunen kertoo inklusii­visia luonnontieteiden opetuskäytän­teitä käsittelevästä väitöstutkimuksestaan. Tekstissä avataan opettajien ja opiskelijoiden kehittämisyhteistyötä, yhteiskehittämistä.

Tutkijatohtori Irene Rämä valottaa perusopetuksen ja toisen asteen ammatillisen erityisopetuksen nivelvaiheen tiedonsiirtoa Vetovoimala-hankkeessa. Hankkeessa selvitettiin oppilaiden ja opiskelijoiden toimintakykyä koskevan tiedon siirtymistä koulutusasteelta toiselle.

Ninja Hienosen väitöstutkimukseen pohjautuvassa jutussa tarkastellaan, kuinka koululuokka vaikuttaa erityistä ja tehostettua saavien oppilaiden oppimiseen.

Lehti ilmestyy Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Pääset suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä. Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!

Voit myös maksuttomasti rekisteröityä e-Erikan lukijaksi täällä. Tällöin saat aina ensimmäisten joukossa tiedon, kun uusi numero on julkaistu. Seuraava numero julkaistaan huhtikuussa 2021.