Kasvatustieteilijät nappasivat useita Suomen Akatemian hankerahoituksia

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 13.6.2017 rahoitusta kolmelle tiedekunnan tutkimushankkeelle.

Apulaisprofessori Kristiina Brunilan johtama tutkimushanke Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa (2017–2020) sai 480 000 euron rahoituksen kaudelle 1.9.2017–31.8.2021.

Hankkeessa tutkitaan nuorten tukijärjestelmiä ja tarkastellaan, miten tukijärjestelmät säätelevät ja mahdollistavat haavoittuvassa asemassa nähtyjen nuorten elämää. Eri toimijoiden tarjoamien tukijärjestelmien kriittinen ja nuorten osallisuutta ja omia näkökulmia painottava lähestymistapa tarjoaa syvällisempää ymmärrystä siitä, millä tavalla tukijärjestelmät ja nuorten omat kokemukset voisivat paremmin kohdata toisensa.

Professori Kristiina Kumpulaisen johtama hanke Tekemällä oppiminen: Oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittyminen koulujen värkkääjäpajoissa sai 360 000 euron rahoituksen kaudelle 1.9.2017–31.8.2020.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan nuorten oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittymistä kouluihin rakennetuissa värkkääpajoissa. Värkkääjäpajat edustavat uuden opetussuunnitelman mukaisia avoimia, luovia, toiminnallisia ja monialaisia oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat hyödyntää digitaalisia välineitä ja teknologioita itselle ja yhteisöille tärkeiden projektien työstämiseen. Hanke tuottaa uutta tutkimustietoa siitä, kuinka osallistuminen koulujen värkkääjäpajojen toimintaan tukee nuorten oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittymistä. Hankkeen tuloksena syntyy tutkimukseen perustuvia monipuolisia lasten digitaalista osaamista tasa-arvoisesti edistäviä toimintamalleja.

Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen, professori Katariina Salmela-Aron johtama hanke Silta tulevaisuuteen Digitalisaation vaikutukset nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen sai 280 000 euron rahoituksen. Mukana hankkeessa on professori Kirsti Lonka. 

Silta tulevaisuuteen – GAPS on monitieteinen kansainvälinen konsortio, joka tutkii digitalisaation vaikutuksia nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen. 

Lisäksi tutkija Sonja Kosunen sai tutkijatohtorirahoituksen tutkimukselleen Korkeakoulujärjestelmän yksityistyminen, opiskelijaksi hakeutuminen ja sisäänpääsy: valtasuhteet, ohjausvälineet ja yksityinen pääoma korkeakoulutuksen siirtymävaiheessa. Rahoitus ajalle 1.9.2017–31.8.2020 on 265 358 euroa.