Kasvatustieteen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus arvioitiin erinomaiseksi

Helsingin yliopiston kasvatustieteen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kokonaisuudessaan erinomaista, todetaan tutkimuksen arvioinnin raportissa.

Arvioinnissa nostettiin esille erityisesti kasvatustieteen julkaisujen tieteellinen taso ja alan korkea sijoitus kansainvälisissä vertailuissa. Myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta korostettiin tiedekunnan erityisenä vahvuutena.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Mäkelä ja tutkimuksesta vastaava varadekaani Mirjam Kalland toteavat, että hyvät tulokset innostavat parantamaan tutkimuksen tasoa entisestään. 

On syytä korostaa kasvatustieteiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen kannalta – ihmisen kasvu, kehitys, oppiminen, vuorovaikutus, kasvatus ja opetus ovat tutkimuskohteina monisyisiä.

Kasvatustieteen rikkaus on monitieteisyys ja ilmiöiden tutkiminen eri näkökulmista. Tiedekunnan strategiakeskusteluissa on myös nostettu esille kasvatustieteiden mahdollisuudet vaikuttaa globaaliin tulevaisuuteen.

Lue lisää: Helsingin yliopiston tutkimus arvioitiin: huippututkimusta kaikilla kampuksilla