Kasvatustieteelliselle tiedekunnalle strateginen neuvottelukunta (SAB)

Kasvatustieteelliselle tiedekunnalle on perustettu kansainvälinen strateginen neuvottelukunta (Strategic Advisory Board, SAB). Kansainvälistä mainetta yliopistovertailuissa saavuttaneen tiedekunnan tarkoitus on hyödyntää neuvottelukunnan osaamista tiedekunnan toiminnan ja tutkimuksen kehittämisessä kohti kansainvälistä kärkeä.

Neuvottelukunnan jäseninä kaudella 2020-2023 toimivat:

  • Professori, varadekaani Sharon Lynn Kagan (Columbia University, Teachers College)
  • Professori, varajohtaja Alison Fuller (University College London),
  • Professori, osastonjohtaja Wim Gijselaers (Maastricht University)
  • Professori, osastonjohtaja Ola Erstad (University of Oslo)
  • Professori, dekaani Lin Goodwin (University of Hong Kong)

Kansainvälisen strategisen neuvottelukunnan tarkoituksena on tukea tiedekunnan strategista kehittämistä. Neuvottelukunta toimii tiedekunnan johdon tukena ja kriittisenä keskustelukumppanina tiedekunnan toiminnan kehittämisessä ja tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tiedekunnan toimintaan, ml. johtamiseen, rakenteisiin ja käytäntöihin.

Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi on pääsääntöisesti neljä vuotta. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi vain osa jäsenistä vaihtuu kerrallaan.

Neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan neljästä kuuteen (4-6) asiantuntijaa, joilla on tiedekunnan kannalta relevanttia asiantuntemusta sekä kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja koulutuksesta että alan arviointi- ja johtamistehtävistä. Kutsuttavat asiantuntijat valitaan siten, että he edustavat monipuolisesti kasvatustieteiden eri aloja ja tiedekunnan kannalta keskeisiä johtavia ulkomaisia verrokkiyliopistoja.