Kasvatustieteellinen tiedekunta mukaan kestävyystieteen instituuttiin

Kasvatustieteellinen tiedekunta on liittynyt Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituuttiin HELSUSiin. Sen myötä instituuttiin rakentuu monitieteinen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijayhteisö.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja opetustoiminta liittyy moniin HELSUSin teemoihin. Kulutukseen ja tuotantoon tuovat uutta näkökulmaa kotitalous- ja käsityötiede ja ruokakulttuurin tutkimus, kaupunkitutkimukseen urbaanin ympäristökasvatuksen tutkimus ja kestävyystieteen teoriaan ja metodologiaan ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkimus.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan koulujärjestelmää ja koulutuspolitiikkaa, työn ja organisaatioiden kehittämistä, osallisuutta eri koulutusjärjestelmissä ja yhteiskunnassa sekä tasa-arvoa, sukupuolta ja globaalia vastuuta. Useat kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijat ovatkin jo olleet HELSUSin jäseniä.

– Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä yhteiskunnassamme koulutuksen keinoin – erityisesti tulevien sukupolvien tietojen ja asenteiden muokkaajana, sanoo tiedekunnan dekaani Johanna Mäkelä.

Kestävyystieteen instituutin johtaja Anne Toppinen on ilahtunut kasvatustieteiden sitoutumisesta verkoston toimintaan.

– Kasvatustieteellisen tiedekunnan tulo mukaan HELSUSiin vahvistaa Helsingin yliopistossa tehtävän kestävyystieteen monitieteisyyttä. On tärkeää, että kasvatustieteellinen näkökulma tulee näin entistä painokkaammin osaksi tutkimusta, jonka avulla pystymme vaikuttamaan kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen, Toppinen toteaa.

Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti (Helsinki Institute of Sustainability Science, HELSUS) aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta. Instituutissa on ennestään mukana kuusi tiedekuntaa: matemaattis-luonnontieteellinen, valtiotieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, humanistinen ja oikeustieteellinen tiedekunta.