HEI Schools tarjoaa helppokäyttöisiä, suomalaiseen varhaiskasvatukseen perustuvia tuotteita

Suomalaisen varhaiskasvatuksen erinomainen maine maailmalla luo kovaa kysyntää asiantuntemuksellemme. Haasteena on kuitenkin löytää konkreettisia ja käytännöllisiä tapoja, joilla tarjota suomalaismallia koulutuksen parissa työskenteleville tahoille Suomen ulkopuolella.

HEI Schools tarttui haasteeseen ja tarjoaa nyt suomalaista varhaiskasvatusta maailmalle erilaisten helppokäyttöisten mallien muodossa. Yrityksen tavoitteena on tuottaa korkealaatuista varhaiskasvatusta mahdollisimman monelle lapselle ja perheelle maailmanlaajuisesti.

– HEI Schools -konsepti perustuu kunnianhimoisiin tavoitteisiin: hankkeen katsotaan menestyneen, kun laadukas varhaiskasvatus ja HEI Schools -konsepti ovat mahdollisimman monen perheen ulottuvilla niin hinnan kuin etäisyydenkin osalta. Toimintamme perustuu pohjoismaiseen eetokseen: tuomme huippuunsa kehitetyn tuotteen mahdollisimman monen ihmisen saataville volyymia kasvattamalla, kertoo HEI Schoolsin toimitusjohtaja Milla Kokko.

Tutkimusta kaupallisiin tarkoituksiin

Helsingin yliopiston omistama Helsingin innovaatiopalvelut Oy (HIS) auttaa muuttamaan tutkimustulokset kaupallisiksi liiketoimintakonsepteiksi.

Yliopisto on yksi HEI Schoolsin perustajista, joten yrityksen tarjoama opetussuunnitelma ja pedagoginen lähestymistapa perustuvat kokonaisuudessaan kymmenien vuosien aikana tehtyyn tutkimukseen lasten oppimisesta ja parhaasta mahdollisesta opettajankoulutuksesta. Tämä tieteellinen perusta yhdistettynä jatkuvaan uusimpaan tutkimukseen on HEI Schoolsin menestyksen avain.

Tehtävälähtöisenä yrityksenä HEI Schools pyrkii takaamaan mahdollisimman laadukkaan koulutuksen lapsille kaikkialla maailmassa tarjoamalla käyttöön nykyaikaisen, tutkimukseen perustuvan varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman.

– Lapsuus on aikaa, jolloin mikä tahansa on mahdollista. Se on aikaa täynnä oppimisen mahdollisuuksia – aikaa, jolloin kaikki keskeisimmät kehitysmuutokset tapahtuvat. HEI Schoolsin tehtävä ja tavoite on auttaa jokaista lasta saavuttamaan koko potentiaalinsa, ilman rajoitteita ja tekosyitä, toteaa Lasse Lipponen, joka on yksi HEI Schoolsin perustajista ja varhaiskasvatuksen professori Helsingin yliopistossa.

Laaja tuotevalikoima: suomalaista kasvatusta verkossa

HEI Schools aloitti toimintansa vuonna 2016 tarjoamalla kansainvälisille markkinoille täyden palvelun päiväkotipakettia. HEI Schools Learning Center kattaa kaiken yksityiskohtaisista opetussuunnitelma-aineistoista laajamittaiseen opettajankoulutukseen sekä oppimisympäristön suunnittelusta ja huolella kootuista oppimismateriaaleista vertaistoimintaan perustuvaan opettajayhteisöön.

HEI Schoolsin pääkonttori tarjoaa käytännön tukea päiväkotien perustamiseen ja käynnistämiseen. Tämä ratkaisu soveltuu parhaiten niille, jotka haluavat perustaa täysin uudentyyppisen päiväkodin omalla alueellaan.

Toinen lähitukeen perustuva ja yrittäjille soveltuva vaihtoehto on HEI Schools Club, joka on 1–6-vuotiaille lapsille tarkoitettu iltapäivätoiminnan kerho. Siihen sisältyy opetussuunnitelmamateriaalia, opettajankoulutusta sekä suunnittelu- ja oppimateriaalia, jotka perustuvat suomalaiseen varhaiskasvatukseen, mutta eivät edellytä raskaita lisensointiprosesseja.

Uutta vuonna 2020: HEI Schoolsin työkalupakki ja sertifikaatti opettajille

Kesällä 2020 HEI Schools lanseerasi kaksi uutta tuotetta, joiden avulla konseptin käyttömahdollisuuksia laajennetaan ja se tuodaan saataville jo olemassa oleville päiväkodeille.

– Olemme saaneet paljon yhteydenottoja jo vakiintuneilta varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon toimijoilta HEI Schools -mallin soveltamisesta heidän oppilaitoksiinsa. Tämän kysynnän pohjalta olemme suunnitelleet tuotteen, joka tarjoaa huippuluokan opetussuunnitelma-aineistoja ja opettajankoulutusta helposti käytäntöön sovellettavassa paketissa. Sen avulla mikä tahansa yksittäinen taho voi parantaa tarjoamaansa varhaiskasvatusta oman brändinsä puitteissa. Koska kansainvälisessä matkailussa ja kasvokkain järjestettävässä koulutuksessa on nyt omat haasteensa, teimme muutoksia, joiden ansiosta asiantuntijapalvelumme ovat täysin saatavilla verkossa, kertoo HEI Schoolsin myyntijohtaja Inkeri Mentzoni.

HEI Schools Teacher Toolkit on kuukausiveloituksella toimiva tuote, joka on suunniteltu missä päin maailmaa tahansa toimiville päiväkodeille. Helppokäyttöiselle alustalle rakennettu työkalupakki sisältää suomalaista varhaiskasvatusta teorian ja käytännön kautta käsittelevän käsikirjan, kaksi päivittäistä aktiviteettia kolmelle eri ikäryhmälle ja materiaalia opettajien ammatilliseen kehittymiseen. Lisäksi mukana on vanhempien kanssa kotona käytettävää oppimateriaalia.

HEI Schools tarjoaa myös suomalaista maailmanluokan opettajankoulutusta uuden HEI Schools Teacher Certificate -koulutusohjelman muodossa. Tämän sekä yksittäisille opettajille että kokonaisten koulujen henkilöstölle suunnatun, joustavasti verkossa suoritettavan ohjelman päätteeksi osallistujille myönnetään Helsingin yliopiston todistus suomalaiseen varhaiskasvatukseen keskittyvän koulutuksen suorittamisesta. Ohjelmaan kuuluu kymmenen opintokokonaisuutta, jotka perustuvat Suomessa annettavaan opettajankoulutukseen ja jotka sisältävät yhteensä 760 tunnin opinnot. Mukana on käytännön tehtäviä, joissa opettajat pääsevät soveltamaan sitä leikkiin perustuvaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, josta suomalainen kasvatusala tunnetaan.

HEI Schools jatkaa kasvua ja laajentumista

HEI Schoolsilla on yhteensä kymmenen päiväkotia ympäri maailmaa ja yhteistyökumppaneita Kiinan Baotoussa ja Kantonissa, Australian Melbournessa ja Larassa, Etelä-Korean Soulissa, Argentiinan San Rafaelissa, Kuwait Cityssä, Indonesian Jakartassa, Egyptin Uudessa Kairossa sekä Ruoholahdessa, Helsingissä.

Lisää HEI Schools -keskuksia ollaan avaamassa Kiinan Suzhouhin, Saudi-Arabian Riadiin, Jeddaan ja Dammamiin, Mongolian Ulan Batoriin sekä Melbournen ja Sydneyn seuduille Australiaan.

HEI Schools -kerhoja avataan pian Kiinan Shenzhenissä, Kanadan Torontossa, Etelä-Korean Nami-saarella ja Taiwanin Taipeissa. Uusien digitaalisten tuotteiden lanseerauksen myötä HEI Schoolsilla on toimintaa myös Malesiassa, Thaimaassa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Keniassa, Kanadassa, Ghanassa ja Pakistanissa. HEI Schoolsin opettajankoulutusohjelmaan osallistuu opettajia yhteensä 15 eri maasta, muun muassa Nigeriasta, Puolasta ja Yhdysvalloista.

– Kohtaamme päivittäin ihmisiä, jotka ovat innoissaan päästessään hyödyntämään suomalaista koulutusmallia. HEI Schoolsin kasvaessa myös varhaiskasvatuksen kansainvälinen kysyntä kasvaa. Ala, jota pidettiin joskus lähinnä lasten vahtimisena, on saanut kansainvälisesti arvostetun aseman tärkeänä osana ihmisen kehitystä ja kasvatusta. Yhteydenotot uusista maista osoittavat, että tutkijoidemme ja opettajiemme uurastuksen hedelmät ovat levinneet laajemmalle kuin osasimme odottaakaan, Milla Kokko toteaa.

– Kaikkialla maailmassa lapsille halutaan tarjota laadukasta ja antoisaa kasvatusta, sillä kaikki vanhemmat haluavat lastensa pärjäävän ja olevan tyytyväisiä. Suomessa tehty varhaiskasvatuksen tutkimus tukee molempia pyrkimyksiä. Suomalaistutkijat eivät uurasta siksi, että tietämys pysyisi ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella, vaan siksi, että he uskovat parempaan tapaan valmistaa pienet lapset kohtaamaan maailma. Ja siinä he ovat aivan oikeassa.

Tule mukaan!

HEI Schools etsii yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita maailman parhaan varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä seuraavien askeleiden ottamisesta yhdessä mallin skaalaamiseksi globaalille tasolle. Seuraava rahoituskierros toteutetaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. 

Lue lisää HEI Schoolsista yrityksen verkkosivuilta

Ongelma

Valtaosalla maailman lapsista ei ole pääsyä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus käsitetään usein pelkästään lasten vahtimisena, eikä korkealuokkaisen varhaiskasvatuksen myönteisiä vaikutuksia aina ymmärretä ja arvosteta. Lapsen ensimmäisillä elinvuosilla on valtavan suuri vaikutus tulevaan opintomenestykseen ja elinikäiseen oppimiseen, sillä lapsuudessa on mahdollisuus luoda vahva perusta oikeanlaisille arvoille ja elämäntaidoille.

HEI Schoolsin tavoitteena onkin tuottaa korkealaatuista varhaiskasvatusta ei vain harvoille ja valituille, vaan mahdollisimman monelle lapselle ja perheelle maailmanlaajuisesti.

Ratkaisu

HEI Schools tarjoaa helppokäyttöistä suomalaiseen varhaiskasvatukseen perustuvaa mallia päiväkotitoimijoille kaikkialla maailmassa, sekä lisenssimuotoisena täyden palvelun konseptina että digitaalisena tilauspalveluna. 

HEI Schoolsin päiväkodit ja iltapäiväkerhot: lisensointimalli paikallisille HEI Schools -toimijoille

 • Ensiluokkaiset päiväkodit, jotka käyttävät toiminnassaan HEI Schools -brändiä ja -nimeä
 • Henkilökohtaista koulutusta, neuvontaa ja mentorointia sekä jatkuvaa verkkokoulutusta
 • Päiväkotikohtainen laadunvalvonta- ja tukiohjelma
 • Perusteellisesti suunniteltuja pedagogisia käytäntöjä lapsille, opettajille ja vanhemmille
 • Kokonaisvaltainen kokemus ja kaikki yksityiskohdat huomioiva muotoilu

HEI Schoolsin digitaalinen palvelu: tilausmalli kaikille varhaiskasvatustoimijoille missä päin maailmaa tahansa 

 • Toimijoille, jotka käyttävät toiminnassaan omaa brändiään ja nimeään
 • Verkkokoulutusta, -neuvontaa ja -mentorointia
 • Yleisluontoista laatuneuvontaa ja vinkkejä (verkossa) 
 • Yleisluontoista pedagogisiin käytäntöihin liittyvää neuvontaa ja vinkkejä (verkossa)
 • Laadukas ja yksityiskohtainen opetussuunnitelma sekä tukea opettajille (verkossa)

HEI Schools on yhdessä Helsingin yliopiston kanssa perustettu yritys. 

Keskeiset edut

HEI Schools on kehittänyt suomalaisen varhaiskasvatuksen pohjalta mallin, josta voivat hyötyä alan toimijat kaikkialla maailmassa. Verkkopalveluasiakkaat saavuttavat HEI Schools Teacher Toolkit -palvelun avulla kilpailuetua kertomalla käyttävänsä suomalaismalliin perustuvaa opetussuunnitelmaa. Lisäksi heille kertyy valmiiden, jatkuvasti päivitettävien oppituntisuunnitelmien ansiosta säästöä opetushenkilöstökuluissa ja suunnitteluun käytetyssä ajassa. Opettajankoulutusohjelman osallistujat oppivat lisää maailmankuulusta ja kysytystä suomalaisesta koulutusmallista. HEI Schoolsin päiväkotiasiakkaat pääsevät hyötymään brändätystä pakettimalliratkaisusta, joka sisältää huippuluokan opetussuunnitelman lisäksi opettajien koulutusta, tyylikästä tilasuunnittelua, maailmanlaajuisen HEI Schools-yhteisön ja laajat operatiiviset tukipalvelut.

Liiketoimintamalli

Markkinoiden kysyntä ja kilpailuetu: 

Suomalaisella kasvatuksella on kysyntää, ja se tunnetaan kaikkialla maailmassa. Yksi HEI Schoolsin perustajista on Helsingin yliopisto, ja yrityksellä on jo käytännön kokemusta palveluiden toteuttamisesta useilla eri markkina-alueilla. Näin ollen HEI Schoolsilla on tarjota vakuuttava ja markkinakelpoiseksi todettu malli, jolla voidaan vastata kasvavaan laadukkaan varhaiskasvatuksen kysyntään. 

Tällä hetkellä toiminnassa on 11 HEI Schools -päiväkotia, joiden lisäksi on suunnitteilla 20 uutta päiväkotiprojektia eri puolilla maailmaa: Kiinassa, Australiassa, Etelä-Koreassa, Argentiinassa, Egyptissä, Taiwanissa, Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa, Mongoliassa, Kanadassa ja Suomessa. Kaikki päiväkodit toimivat paikallisten omistajien johdolla. 

Asiakkaat: 

Korkeatasoiset päiväkotitoimijat: 40 000 toimijaa (Malesia, Intia, Kiina, Australia, Yhdysvallat)

Keskitason päiväkotitoimijat: 600 000 toimijaa (Malesia, Intia, Kiina, Australia, Yhdysvallat) 

Varhaiskasvatusopettajat: 8 000 000+ opettajaa keski- ja korkeatuloisilla markkinoilla 

Liiketoimintamalli: 

Paikalliset varhaiskasvatustoimijat voivat toimia korkealaatuisina HEI Schools -päiväkoteina (vuotuinen lisenssimaksu, vahvat räätälöidyt tukipalvelut) tai oman brändinsä ja konseptinsa puitteissa (edullisempi kuukausimaksu, tukipalvelut vain verkossa). 

 • Vuosimaksuun perustuvat HEI Schools -päiväkodit
 • Kuukausimaksuun perustuva verkko-opetussuunnitelma ja opettajankoulutus päiväkodeille missä päin maailmaa tahansa

Kilpailijat: 

Kansainväliset varhaiskasvatustoimijat, digitaaliset opetussuunnitelmat

Tule mukaan!

HEI Schools etsii yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita maailman parhaan varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä seuraavien askeleiden ottamisesta yhdessä mallin skaalaamiseksi globaalille tasolle. Seuraava rahoituskierros toteutetaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. 

Ota yhteyttä!

HEI Schoolsin verkkosivut

Seuraa meitä somessa

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Yhteystiedot

Milla Kokko

+358 40 8600277

milla.kokko@heischools.com

Inkeri Mentzoni

+358 40 754 8756

inkeri.mentzoni@heischools.com