Growing Mind -hankkeessa annetaan nuorten osaamiselle mahdollisuus

Helsingin yliopiston tutkijat, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja valtakunnallinen Innokas-verkosto tekevät yhteistyötä kehittääkseen tulevaisuuden oppimista ja digitalisaatiota. Monitieteisessä Growing Mind -tutkimushankkeessa on mukana tutkijoita myös Turun ja Tampereen yliopistoista.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan Liisa Pohjolaisen mukaan on ensiarvoisen tärkeää saada tutkimus ja interventiot edistämään oppimisen uudistamista.

– Kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma lähtee oppimisen ja koulutuksen järjestelmällisestä muutoksesta, oppimista ja opetusta mullistavista toimintatavoista, joissa digitalisaatio rikastuttaa oppimista ja antaa sille uusia mahdollisuuksia, Pohjolainen toteaa.

Growing Mind yhdistää tutkimuksen ja käytännön

Pohjolaisen mukaan Growing Mind -hanke auttaa löytämään uusia pedagogisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, kun tutkijat ja käytännön kouluttajat toimivat yhdessä. Mukana on 65 helsinkiläistä digitalisaation kokeilukoulua.

Hanketta johtaa professori Kai Hakkarainen Helsingin yliopistosta.

– Growing Mind -hankkeen perustana on tutkimus-käytäntö-kumppanuus, joka merkitsee tiiviin ja vastavuoroisen yhteistyön rakentamista tutkijoiden ja kasvatusalan ammattilaisten ja muiden toimijoiden välille, Hakkarainen kertoo.

Tutkimus-käytäntö-kumppanuus perustuu ajatukseen, että koulun kehittämisen edellyttämää sosiaalisesti kestävää tietoa voidaan luoda vain vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä oppilaiden, opettajien, koulujen ja kasvatusalan muun kentän kuten vanhempien kanssa.

Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden teknologisesti ja pedagogisesti korkeatasoisia älykouluja.

Nuoret ovat tulevaisuuden osaajia

Growing Mind -hankkeen tutkijat keräävät kouluista pitkittäisaineistoa nuorten oppimisesta, motivaatiosta ja sosiodigitaalisesta osallistumisesta ja tekevät aivokuvantamistutkimuksia analysoidakseen, miten digiteknologioiden käyttö vaikuttaa nuorten mieleen.

– Hankkeen ydinajatuksena on, että nuoret ovat tulevaisuuden kestävän kasvun tärkein voimavara eikä meillä ei ole enää varaa menettää yhdenkään nuoret oppimisintoa ja älyllistä ja luovaa panosta, Hakkarainen toteaa.

Growing Mind -hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka tukevat nuorten syvällistä henkilökohtaista ja sosiaalista oppimista ja myönteistä psyykkistä kehitystä. Opiskelusta pyritään tekemään luova ja innostava kokemus.

Hakkaraisen mukaan suurena haasteena on se, että tutkijoiden täytyy oppia työskentelemään tuloksellisesti käytännön asiantuntijoiden kanssa eikä vain tutkimuksen ehdoilla.

– Odotamme pääsevämme pitkäaikaiseen yhteistyöhön koulujen ja opettajien kanssa.  Helppoa tämä ei kuitenkaan tule olemaan, joten kovaa työtä on odotettavissa.

Growing Mind – Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi -hanke (2018–2023) toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kasvatuksen toimialan sekä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.