Digitalisaatio edellyttää jatkuvaa uudistumista ja yhdistää opettajia yli kouluasteiden – erikoistumiskoulutuksesta eväitä digitaalisen muutoksen menestyksekkääseen läpivientiin

Helsingin yliopiston Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutukseen (DigiErko) osallistuneiden opettajien Milja Mäntysen, Siri Liukkalan ja Minna Markkasen mukaan erikoistumiskoulutus tarjoaa tutkimusperustaista tietoa sekä syvempää ymmärrystä digitalisaatiosta sekä tulevaisuuden osaamistarpeista. Koulutus on tarjonnut heille ennen kaikkea välineitä digitaalisen muutoksen läpivientiin omassa työyhteisössä sekä vahvan verkoston osaamisen kehittämisen tueksi. Haku seuraavaan, syksyllä 2022 käynnistyvään koulutukseen on avoinna 4.4.–15.5.2022.

Myönteisyydellä kohti muutosta ja monitoimijuutta

Oppilaitoksissa työskentely vaatii opettajalta nykyään monitaituruutta ja täten oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä. Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaitojen lisäksi työssä auttaa luova ja ratkaisukeskeinen asenne, mutta perinteisten taitojen ohella digitaalinen osaaminen on noussut pedagogisen osaamisen ja substanssiosaamisen rinnalla yhä tärkeämpään asemaan.

– Koulut alkavat olla varsinaisia monitoimiosaajien paikkoja, eli vaaditaan todella paljon ihmissuhde-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja erilaiset viestintätaidot tulevat koko ajan tärkeämmiksi. Vastaavasti teknologian käyttötaidot ja verkossa toimimisen taidot ovat myöskin äärettömän tärkeitä tiedonhankinnan ja kriittisen ajattelun taitojen hallinnan ohella, korostaa luokanopettajana ja koulun johtajana Koskelan ala-asteen koulussa työskentelevä Milja Mäntynen.

Mäntysen mukaan erikoistumiskoulutukseen osallistumisen myötä muutoksen läpivieminen omassa työyhteisössä on kuitenkin helpottunut ja etenkin koulutuksen osana toteutettavalla kehittämisprojektilla on ollut tässä suuri merkitys.

– Sitä lähti vähän uudelta kantilta katsomaan sitä omaa työtä ja työyhteisöä ja uskon kyllä, että tällä projektilla oli vaikutusta siihen, että herätin sellaista yleistä myönteisyyttä digitalisaatiota kohtaan.

Mäntynen pyrki löytämään tapoja edistää koulunsa digitalisaatiota mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja vahvistamaan sekä oppilaitten että huoltajien digitaitoja. Koulutuksessa vahvistui ajatus digitaalisuuden ja digikansalaistaitojen tärkeydestä.

– Suurin hyöty oli saada varmuus ja vakuus siitä, että on niin sanotusti oikealla tiellä.

Helsingin normaalilyseossa ruotsin aineenopettajana työskentelevä Siri Liukkala päivitti ja jalkautti omassa kehittämisprojektissaan koulunsa digivisiota ja tvt-strategiaa. Siri kuvailee oman työnkuvansa muuttuneen merkittävästi DigiErko-koulutuksen myötä ja tarjonneen uusia urahaasteita. Myös hän koki koulutuksen tarjonneen uusia kokemuksia, joiden turvin usko omaan tekemiseen vahvistui.

– Luennoista jäi kyllä parhaiten mieleen muutoksen läpivienti omassa työyhteisössä, ja sen koin kyllä erittäin kiinnostavaksi ja hyödylliseksi. Koulutuksen myötä pääsin meidän koulussamme digitutoriksi ja eräänlaiseksi digiasiantuntijaksi. Yritin saada jonkinlaista muutosta aikaiseksi meidän työskentelyilmapiirissämme omassa koulussani ja projektin avulla uskon löytäneeni uudenlaista yhdessä tekemisen voimaa omista kollegoistani, Liukkala kertoo.

Pitkäkestoinen täydennyskoulutus tarjoaa työhön tukea ja uusia näkökulmia

Ammattikorkeakoulussa lehtorina työskentelevä Minna Markkanen kehitti omassa DigiErko-kehittämisprojektissaan sosionomikoulutuksen verkkotutkintoa ja on ollut työyhteisössään käytettävissä verkkotutkintoja tai verkkopainotteisia opintoja suunnitteleville kollegoille. Minna kuvaa DigiErko-koulutuksen olleen henkilökohtaisesti yksi merkittävimmistä koulutuksista, johon hän on osallistunut. Vaikka Minna on opettanut verkossa ensimmäistä kertaa jo työuransa alkuaikoina kymmeniä vuosia sitten ja työskennellyt erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä lähes 15 vuoden ajan, vasta DigiErko-koulutus ja tutkimuksellinen tieto syvensivät hänen ymmärrystään digitalisaatiosta ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

– Koulutus avarsi käsityksiä siitä, mitä digitaalinen oppiminen ja opettaminen tänä päivänä antaa. Pitkäkestoinen täydennyskoulutus on antanut tukea ja uusia ulottuvuuksia myös tässä uudessa, muuttuneessa tilanteessa, Markkanen toteaa.

Huippuluennoitsijat ja vierailukohteet tarjosivat koulutuksen aikana uusia näkökulmia, mutta ennen kaikkea koulutuksesta jäivät Miljan, Sirin ja Minnan mieleen ihmiset, niin kurssikaverit kuin kouluttajatkin.

– Koulutuksen myötä ymmärsin verkostoitumisen tärkeyden sekä yhdessä tekemisen voiman ja merkityksen, Siri toteaa ja kertoo, että yhteistyö koulutuksesta tuttujen ihmisten kanssa on jatkunut myös koulutuksen jälkeen esimerkiksi yhteisten digihankkeiden parissa. Milja puolestaan kertoo vaikuttuneensa siitä valtavasta osaamisen määrästä, potentiaalista ja innostuksesta, mikä välittyi sekä osallistujista että kouluttajista.

– Oli hauska kuulla ja nähdä, mitä maailmassa tapahtuu, mitä kouluissa tapahtuu ja kuinka paljon osaamista on jo olemassa, kun se vain älyttäisiin ottaa käyttöön.

Minnan mielestä erityisen antoisaa oli huomata, että eri kouluasteilla olevilla opettajilla on samanlaisia haasteita digitalisaation kanssa ja digitalisaatio yhdistää opettajia yli kouluasterajojen synnyttäen synergiaa. Siri suosittelisikin DigiErko-koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan omaa työnkuvaansa ja oppimaan uutta yksin, mutta ennen kaikkea yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Miljan mukaan koulutuksen kautta on mahdollista saada paitsi tietoa, myös mahtava verkosto, joka auttaa, tukee ja antaa tietoa oman kehittämistyön tueksi. Miljan mukaan koulutus sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut kehittämistyöstä ja digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista.

– Suosittelen DigiErko-koulutusta lämpimästi ihan kaikille opettajille, jotka pohtivat digitaalisen oppimisen ja opettamisen osaamisen kehittämistä omassa työssään ja oman työyhteisönsä kehittämistä, komppaa Minna.

Lue lisää ja hae DigiErko-koulutukseen 4.4.–15.5.2022