Dekaanin haku käynnistynyt

Helsingin yliopisto hakee kasvatustieteelliseen tiedekuntaan DEKAANIA johtamaan 1.1.2018 alkaen tiedekunnan toimintaa ja tukemaan rehtoria yliopiston johtamisessa. Yliopiston hallitus ottaa dekaanin rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi.