Business Finland on myöntänyt rahoituksen oppimisen ilmiöitä tutkivalle Co-Innovation hankkeelle

Business Finland on myöntänyt rahoituksen Mari Tervaniemen, Katri Saarikiven ja Kai Tuurin koordinoimalle Co-Innovation hankkeelle ajalle 1.4.2020–31.3.2022 Helsingin ja Jyväskylän yliopistoihin.

Hankkeessa ”Creating novel technologies of scalable and empowering learning – CREDU” tehdään monitieteistä tutkimusta oppimisen kannalta tärkeistä ilmiöistä, kuten oppimisen kognitiivisista ja emotionaalisista perusmekanismeista, vuorovaikutuksen merkityksestä sekä pitkäkestoisen oppimismotivaation kehittymisestä. CREDUssa tutkitaan esimerkiksi sitä, miten moninaiset oppimisympäristöt (päiväkodit, koululuokat, erilaiset työpaikat ja VR-ympäristöt) vaikuttavat oppimisen etenemiseen ja sen taustamekanismeihin. Tutkimuksen kokonaisbudjetti on 2.6 M€.

Mukana konsortiossa on yliopistojen lisäksi kuusi yritystä (Fondia, JKMM, Reaktor, ReunamoEducation, Rockway, Wörks) omilla tutkimus- ja kehityshankkeillaan, joissa syntyy uusia oppimissovelluksia. HY:ssä hanke kuuluu Cicero Learning-verkoston ja Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön toiminnan piiriin.