Auli Toom tekee tutkimusta hyvän opetuksen puolesta

Yliopistossa tehtävä koulutustyö vaikuttaa siihen, millaista kasvatusta ja opetusta tulevat sukupolvet saavat. Siksi yliopistopedagogiikkaa on syytä tutkia.

Mitä tutkit?

Tutkin opiskelijoiden oppimista ja opettajien osaamista eri koulutusasteilla ja yliopiston eri tieteenaloilla. Opettajan ammatillinen toimijuus ja pedagogiset käytännöt opiskelijoiden oppimisen tukemisessa ovat tutkimukseni ydintä. Pisimpään olen tutkinut opettajankoulutusta. 

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Tutkimuksellani on kauaskantoisia vaikutuksia. Koulutamme yliopistossa eri alojen asiantuntijoita, jotka siirtyvät työelämään asiantuntijoiksi paljolti yliopisto-opinnoistaan saamansa osaamisen varassa.

Sillä, miten ja mitä opiskelijat oppivat opintojensa aikana ja miten opettajat osaavat heitä opettaa ja tukea oppimisessa, on todella väliä koko yhteiskunnan kannalta.

Mikä omalla alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Omalla alallani inspiroivat tällä hetkellä uusien välineiden suomat mahdollisuudet oppimisen ja opetuksen sekä niiden välisen suhteen tutkimuksessa, uusien tutkimusmenetelmien kehittäminen ja tietysti uudet tutkimustulokset.

Lisäksi tutkimuksen tekeminen nuorten tutkijoiden ja taitavien seniorikollegojen kanssa inspiroi valtavasti. Heiltä voin oppia koko ajan uutta ja koen, että minä voin myös antaa paljon heille.

 

Auli Toom on yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan keskuksessa Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu Auli Toomin johtaman yliopistopedagogiikan keskus HYPEn työhön.

Katso Auli Toomin uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.