Toiminta-alueittain järjestettävä opetus e-Erikan teemanumerossa

e-Erika on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn julkaisema verkkolehti. Siinä esitellään innostavasti ja yleistajuisesti kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviä tutkimuksia, selvityksiä, kokeiluja ja käytännön sovellusten kuvauksia.

Tämän vuoden ensimmäinen e-Erika on omistettu toiminta-alueittain järjestettävälle opetukselle. Perusopetuksen toiminta-alueittain järjestettävä opetus koskee konkreettisesti hyvin pientä osaa kaikista peruskoululaisista mutta se on kuitenkin olennaisen tärkeä osa oppivelvollisuuden suorittamista mahdollistamalla opetuksen myös niille, jotka tarvitsevat oppimiseensa erityisen paljon tukea. Opetusmuoto on suunnattu pääsääntöisesti vaikeasti kehitysvammaisille oppilaille, mutta myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan lapsen opetus voidaan terveydentilaan liittyvistä syistä järjestää toiminta-alueittain.

Teemanumero lähestyy aihetta paitsi tutkimuksen näkökulmasta myös artikkeleilla, jossa kuvaillaan havainnollisesti toiminta-alueittaisen opetuksen monimuotoista arkea. Lehden alkupuolella toiminta-alueittaisen opetuksen perustaa pohjustetaan Päivi Långin, Pirjo Koivulan ja Merja Mannerkosken kattavalla erittelyllä opetusmuodon normipohjasta sekä Hannu Heiskalan lastenneurologisella näkökulmalla. Erja Kaakkuriniemi puolestaan avaa oppilaan toimintakykyyn liittyviä seikkoja koulunkäynnin yhteydessä. Kukka-Maaria Kaukomaan artikkelissa paneudutaan aikuisten väliseen moniammatilliseen yhteistyöhön oppilaan tuen tarpeeseen vastaamisessa.

Toiminta-alueittaisen opetuksen arvioinnin tilanteesta saadaan lukea Irene Rämän tekstistä, joka perustuu Opetushallituksen tekemään selvitykseen. Miten toiminta-alueittaista opetusta sitten käytännössä toteutetaan? Tästä saamme tietoa Päivi Neitolan, Satu Varpaisen, Outi Juurikaisen sekä Marjo-Rita Mäkäräisen ja Karoliina Kivilompolon artikkeleista. Lisäksi lehteen on vielä saatu Tanja Äärelän ja Jyrki Huuskon kirjoittama katsaus Elmeri-koulujen tilanteesta 2019 – 2021 sekä Merja Mannerkosken kooste VIP-verkoston toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemaryhmän toiminnasta.

Toiminta-alueittainen järjestettävä opetus on monelle opetusalallakin toimivalle etäistä, ja tietämys sen käytänteistä vierasta. Teemanumeron myötä on hieno mahdollisuus tutustua tähän mielenkiintoiseen aiheeseen ja laajentaa omaa opetukseen liittyvää näkökulmaa.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Helsingin yliopiston kirjaston avoimella Editori-verkkoalustalla, jossa se on maksuttomasti kaikkien luettavissa. Pääset suoraan e-Erikan uusimpaan numeroon tästä. Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!

Voit myös maksuttomasti rekisteröityä e-Erikan lukijaksi täällä. Tällöin saat aina ensimmäisten joukossa tiedon, kun uusi numero on julkaistu. Seuraava numero ilmestyy syksyllä 2022.