Rauhankasvatus halutaan osaksi kaikkien oppiaineiden sisältöjä

Rauha koskettaa kaikkia oppiaineita. Miten rauhankasvatus voidaan tuoda mukaan kaikkien oppiaineiden opetukseen? Nyt opettajien tueksi kootaan opas, jota voidaan hyödyntää oppituntien arjessa.

Helsingin yliopistolla käynnistyvä hanke kokoaa yhteen opetusalan asiantuntijoita keskustelemaan rauhasta eri oppiaineiden näkökulmasta.

– Pohditaan yhdessä, miten tuodaan rauhankasvatus kiinteäksi osaksi opetusta, puhutaan sitten liikuntatunneilla urheilukilpailuihin liittyvästä kumppanuudesta ja diplomatiasta, rauhan taloudesta ja tilastoista matematiikassa tai vaikka ympäristövaikutuksista ja luonnon monimuotoisuudesta biologian tai maantieteen opetuksessa, kuvailee projektipäällikkö Marja Tamm.

– Yhtäältä kyse voi olla historiasta oppimisesta, veden puhtauden tarkastelusta kemian tunnilla, yhteiskuntaopin demokratian ja diplomatian keinoista, kielten merkityksestä yhteisen ymmärryksen rakentamisessa tai vaikka musiikin vaikutuksesta ihmisiä yhdistävänä tekijänä.

Rauhan käsite konkretisoituu asiantuntijatapaamisissa

Työskentely käynnistetään monitieteisellä asiantuntijatapaamisella 24.3. Tapaamisiin kutsutaan koolle eri oppiaineiden asiantuntijoita, opettajankouluttajia, tutkijoita ja opettajia ideoimaan, mitä rauhankasvatus eri oppiaineiden kohdalla tarkoittaa.

– Rauha jää käsitteenä helposti liian abstraktiksi ja kapeaksi. Asiantuntijatapaamisissa lähdetään konkretisoimaan rauhan käsitettä tiettyyn kontekstiin ja aikaan, kuvailee projektisuunnittelija Heidi Rautionmaa.

– Kun joulukuussa saimme Opetushallitukselta rahoituksen uusimmalle hankkeellemme, pidin aihetta erityisen tärkeänä, mutten olisi toivonut hankkeen olevan aivan näin ajankohtainen, Tamm pohtii.

– Kun rauhankasvatuksessa mietitään esimerkiksi konfliktien ja sotien ennaltaehkäisemistä ja niiden ratkaisemista, on myös tärkeää käsitellä näitä haasteita, kun ne jo uhkaavat. Esimerkiksi nyt tulisi antaa välineitä siihen, kuinka konfliktien ja sotien uhkatilanteissa keskellä ylläpidetään toivon näkökulmaa ja toimintakykyä, Rautionmaa sanoo.

Opas rauhankasvatuksen tueksi oppituntien arkeen

Työskentelyn tuloksena syntyy opas, jota voi hyödyntää oppituntien arjessa. Asiantuntijatapaamisten lisäksi opasta taustoitetaan kyselytutkimuksen ja sisältöanalyysin keinoin. Opas tulee etupäässä peruskoulujen ja lukion käyttöön.

– Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kasvattamista rauhaan ei eritellä juurikaan muissa oppiaineissa kuin katsomusaineissa. Esimerkiksi laaja-alaisissa osaamisen tavoitteissa rauhan ajatus on kuitenkin läsnä. Lisäksi ihmisoikeudet ja demokratia ovat selkeänä arvopohjana koulutusta ohjaavissa dokumenteissa, kertoo projektisuunnittelija Selja Koponen.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä asiantuntijoiden ja opettajien kanssa pedagogisia ja didaktisia menetelmiä, joiden avulla rauhankasvatus voisi tulla moninäkökulmaisesti osaksi opetusta. Opas valmistuu keväällä 2023.

Koulutus on keskeinen keino luoda osaavia kansakuntia ja kriittiseen ja monipuoliseen ajatteluun kykeneviä yksilöitä.

– Koulutus on ehkä hidas, mutta lopulta mielestäni tärkein vaikuttamisen keino väärää tietoa, turhaa vastakkainasettelua ja julmuuksia vastaan, Tamm sanoo.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä UNESCO-professori Arto Kallioniemen kanssa.

– Tässä projektissa suuntaamme katseemme tulevaisuuteen; miten voimme oppimisen avulla edistää suvaitsevaisuuden, rauhan ja toiveikkuuden lisääntymistä maailmassa. Erityisesti tällä hetkellä tarvitaan konfliktien ratkaisutaitoja, taitoa asettautua vihapuheen ja viholliskuvien yläpuolelle. Taitoa nähdä yhteisen ihmisyyden valtava voima toivon kulttuurin rakentamisessa, Kallioniemi summaa.

Tule mukaan asiantuntijatapaamisiin

Rauhankasvatus opetuksessa -hankkeen laaja-alaista osaamista edustavan asiantuntijaryhmä kokoontuu hankkeen aikana tapaamisiin 3-4 kertaa. Ensimmäinen asiantuntijoiden kokoontuminen on 24.3. kello 12.30–14.00 verkossa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella 17.3. mennessä.

​​​​​​​Asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia hankkeessa tuotettavan rauhankasvatuksen oppaan ja materiaalien ideoinnin ja toteutuksen tukena. Seuraavat tapaamiset ovat 21.9. klo 12.15–13.45, 16.11. klo 11.00–13.30 ja 16.5. klo 14–16.

Tapaamisissa ideoidaan ja rakennetaan yhdessä rauhankasvatusta Suomessa eteenpäin.

Asiantuntijaryhmään kuuluminen ei velvoita, mutta mahdollistaa osallistumisen ja vaikuttamisen Rauhankasvatus opetuksessa -työhön.

Asiantuntijaryhmän tapaamisten lisäksi järjestetään oppiainekohtaisia ajatushautomoita.

Tervetuloa mukaan!