Pohjoismaisten Mensojen artikkelipalkinto väitöskirjatutkija Taina Makkoselle

Nordic Mensa Fund on jakanut vuoden 2022 apurahat. Säätiö jakoi kolme Vuoden artikkeli -palkintoa ja kaksi projektiapurahaa. Yksi artikkelipalkinnon saajista oli Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun fysiikan ja kemian lehtori, väitöskirjatutkija Taina Makkonen.

Taina Makkosen artikkeli Self-Evaluated Multiple Intelligences of Gifted Upper-Secondary-School Physics Students in Finland perustuu tutkimukseen, jossa selvitettiin kyselyn avulla, miten suomalaiset akateemisesti lahjakkaat fysiikkaa opiskelevat lukiolaiset arvioivat älykkyyttään. Lisäksi selvitettiin, millaisia sukupuoleen ja vuosikurssiin liittyviä eroja lukiolaisten itsearvioissa ilmeni. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Howard Gardnerin teoria älykkyyslajeista (theory of multiple intelligences).

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että korkeimmilla sijoilla koko aineistossa olivat ympäristöön liittyvä sekä spirituaalinen ja loogis-matemaattinen älykkyys kielellisen älykkyyden ollessa alimmalla sijalla. Tulokset erosivat sukupuolen mukaan: vaikka tyttöjen ja poikien kurssiarvosanat olivat samankaltaiset fysiikassa, matematiikassa ja englannissa, pojat arvioivat älykkyytensä korkeammaksi loogis-matemaattisella ja spatiaalisella alueella, tytöt kielellisellä ja ympäristöön liittyvällä alueella. Myös joitakin vuosikurssiin liittyviä eroja havaittiin.

Koska opiskelijoiden omiin kykyihin liittyvät käsitykset ovat yhteydessä esimerkiksi heidän koulutus- ja uravalintoihinsa, on kouluissa ja koko yhteiskunnassa tärkeää kiinnittää niihin erityistä huomiota. Tulosten perusteella erityisesti tyttöjä tulee tukea tunnistamaan ja tunnustamaan omat mahdollisuutensa ja lahjakkuutensa luonnontieteiden ja matematiikan oppijoina.

Väitöskirja valmistumassa

Palkittu artikkeli on osa viimeistelyvaiheessa olevaa väitöstutkimusta. Neljästä artikkelista koostuva väitöskirja tarkastelee lahjakkaiden suomalaisten fysiikkaa opiskelevien lukiolaisten lahjakkuuden kehittymistä (talent development). Väitöskirjan ohjaajina ja artikkelien kanssakirjoittajina työstäjinä ovat toimineet professorit Jari Lavonen ja Kirsi Tirri.

Väitöskirjatutkija