Opettaja, tule kehittämään kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoista osaamistasi verkkokurssille

Helsingin yliopiston KUPERA-hankkeessa on tuotettu avointa verkko-opetusta monimuotoisuuden huomioimiseen opetuksessa ja oppimateriaaleissa.

Viime syksynä käynnistynyt Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu: yhteisöllisyys, opetus ja arviointi  -kurssi järjestetään uudelleen keväällä 2022. Lisäksi keväällä starttaa uusi Moninaisuus oppivan yhteisön voimavarana -kurssi. 

Kurssit on suunnattu koulumaailmassa toimiville kasvatustyön ammattilaisille sekä opiskelijoille. Myös muut aiheesta kiinnostuneet voivat hyötyä kursseista. Kurssit on rakennettu Opetushallituksen tukemana ja ne ovat tarjolla maksuttomasti hankekauden ajan. 

Mo­ni­nai­suus op­pi­van yh­tei­sön voi­ma­va­ra­na -verk­ko­kurs­si (3/​​​5 op) 

Kurssilla moninaisuutta lähestytään voimavarana ja yhteisöä rakentavana, arkea, elämää ja maailmaa rikastuttavana. 

– Kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti koulut ja varhaiskasvatus muodostavat moninaisia yhteisöjä. Kurssi valottaa tätä runsautta ja rikkautta muun muassa podcastien, videoiden ja tekstien avulla, kuvailee projektisuunnittelija Selja Koponen. 

– Kurssilla keskitymme esimerkiksi dialogitaitoihin ja siihen, miten myös lasten ja nuorten sekä perheiden ääntä voisi koulussa tai varhaiskasvatuksessa kuulla paremmin. 

Kurssitehtävät auttavat osallistujaa tutustumaan omiin käsityksiin ja ajattelumalleihin sekä esimerkiksi niihin liittyviin tunteisiin. Tehtävät liittyvät kiinteästi työn konkretiaan ja auttavat jäsentämään omaa tapaa toimia.  

Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumislinkin löydät täältä.

Kurssi järjestetään myös ruotsiksi. Kursen ordnas också på svenska.

Kult­tuu­ri-, kat­so­mus- ja kie­li­tie­toi­nen kou­lu: yh­tei­söl­li­syys, opetus ja ar­vioin­ti -verk­ko­kurs­si (5 op) 

Kurssilla halutaan tuoda tiedostavampaa otetta oppikirjojen ja muiden materiaalien tarkasteluun: miten oppimateriaalia voisi käyttää ja muokata siten, että se kohtaa kaikki oppilaat. 

– Haluamme muun muassa herätellä kiinnittämään huomiota kulttuurista, katsomuksesta ja kielestä puhumisen tapoihin, kyseenalaistamaan niitä ja tunnistamaan erilasia käsitteiden käyttötapoja; ajattelemaan kulttuuria, katsomuksia ja kieltä uusista näkökulmista, kertoo projektisuunnittelija Henri Satokangas. 

– Toisaalta kurssilla sivutaan myös koulua, sen rakenteita ja toimintakulttuuria kokonaisvaltaisemminkin ja pohditaan yhdessä mitä niille voisi tehdä. Miten jokainen opettaja voisi työssään vaikuttaa oppilaan kuuluvuuden tunteeseen, summaa projektisuunnittelija Anita Jantunen. 

Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumislinkin löydät täältä.

Kurssi järjestetään myös ruotsiksi. Kursen ordnas också på svenska.

Mikä KUPERA?

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA on Helsingin yliopiston hankekokonaisuus, jossa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. Arviointi- ja tutkimushankkeen lisäksi hankekokonaisuuteen kuuluvat täydennyskoulutushankkeet, joissa hyödynnetään tuotettua tutkimustietoa ja järjestetään webinaareja ja kursseja opettajille vuosien 2021-2022 aikana. Opetushallitus rahoittaa hankkeita.

Voit tutustua KUPERA-hankekokonaisuuteen tarkemmin täällä.