Mimmi Mönkkönen – JUBILEE 50 -juhlavuoden alumni

Kasvatustieteellisen tiedekunnan JUBILEE 50 -juhlavuoden alumniesittelyiden sarjassa vuorossa on HR-alan asiantuntija, KM Mimmi Mönkkönen.

Millaisia muistoja sinulle tulee mieleen opiskeluajoilta ja millaisia yhteyksiä sinulla on kasvatustieteelliseen tiedekuntaan nykyään? 

Tärkeimpänä muistona tulee mieleen opiskelijavaihto Hollannin Amsterdamissa, jossa olin noin puoli vuotta maisteriopintojen aikaan. Siellä tutustuin moniin erilaisiin ihmisiin ja kulttuuriin, sekä itsevarmuuteni kasvoi huomattavasti. Parhaita muistoja ovat myös yliopiston tapahtumat, joita olin itsekin järjestämässä. 

Mikä motivoi hakeutumaan kasvatustieteen opintoihin? 

Kasvatustieteiden opinnoissa mielenkiintoni herätti niiden yhteiskunnallinen ja toisaalta psykologinen näkökulma. Opinnoissa yhdistyy ajattelu yksilöstä yhteisöön ja kulttuuriin. Yhdenvertaisuuteen, sekä inkluusioon liittyvät kysymykset ovat olleet minulle myös aina tärkeitä, ja ne näkyvätkin vahvasti tässä opintosuunnassa.

Miten ylläpidät motivaatiota työelämässä? 

Varsinkin HR työssä minua motivoi muiden ihmisten onnistumisten mahdollistaminen. Onkin tärkeää välillä pysähtyä katsomaan taaksepäin, ja pohtia mitä on saanut aikaan.  Koen olevani palauteorientoitunut, sillä palaute niin positiivinen kuin kriittinenkin, motivoi minua eteenpäin. Kirjoitankin palautteita itselleni ylös, joihin voi myöhemmin esimerkiksi huonompina päivinä palata. 

Miten koet, että kasvatustieteen opinnot tukevat sinua nykyisessä taikka edellisissä työtehtävissä?

HR työssä on eduksi, että ihmiseen osaa suhtautua kokonaisuutena, joka tulee esiin kasvatustieteen opinnoissa. Tämän lisäksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat vahvasti läsnä, sekä laajojen kokonaisuuksien hallinta tarkasti perustellen. Elinikäisen oppimisen ajatus kumpuaa myös opinnoista. Nykyään työelämän vaatimukset, sekä nopea kehitys vaativat oman osaamisen kehittämistä. Opinnoista on saanut myös tietoa, miten ihminen toimii ryhmässä, jota työelämässäni olen hyödyntänyt esimerkiksi pohtiessani tiimien toimivuutta ja sitouttamista.  

Millaisia neuvoja antaisit tiedekunnalle seuraavaa viittäkymmentä vuotta ajatellen? 

Hyvinvointitaitojen korostaminen jo opintojen aikana, mutta myös työelämässä. Tärkeitä teemoja ovat oman työkyvyn ylläpitäminen ja jaksaminen. Huolestuttavaa on nuorten uupuminen ja erityisesti siksi olisi elintärkeää, että meiltä valmistuisi hyvinvoivia ja työkykyisiä nuoria ammattilaisia. Monitieteellisyys ja sivuaineiden valinnanvapaus myös muista tiedekunnista on tärkeää.

Haastateltava: Mimmi Mönkkönen (LinkedIn)

Haastattelijoina opiskelijat Oona Alanko ja Pinja Kainu Motivaatio ja oppiminen -kurssilta.

JUBILEE 50

Kasvatustieteellinen tiedekunta 50 v. vuonna 2024.

Juhlimme vuonna 1974 käynnistettyä akateemista opettajankoulutusta ja filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden osaston perustamista.

Liity alumniyhteisöön

Helsingin yliopiston alumnit ovat verkosto intohimoisia vaikuttajia, jotka uskovat rohkeasti ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Helsinki Alumni -yhteisön jäsenenä pääset mukaan Suomen suurimpaan asiantuntijaverkostoon ja hyödyntämään vain alumneille suunnattuja etuja. Edellytyksenä on, että olet opiskellut Helsingin yliopistossa tutkinnon tai ollut Helsingin yliopistossa töissä tai vaihto-opiskelijana. Tervetuloa mukaan.