Lasten ja nuorten hyvinvointia peruskoulussa tutkivalle SchoolWell-konsortiolle 3 miljoonan euron rahoitus

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt 28 miljoonan euron rahoituksen kahteen uuteen tutkimusohjelmaan. Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoille rahoitusta kolmeen hankkeeseen.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijat ovat mukana kolmessa strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa tutkimuskonsortiossa. Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) -ohjelmasta on myönnetty rahoitus yhdelle Helsingin yliopistosta johdettavalle tutkimuskonsortiolle ja toisessa ollaan mukana partnerina. Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD) -ohjelmassa ollaan mukana yhdessä konsortiossa partnerina. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan osuus näille hankkeille myönnetyistä rahoituksista on yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.

Professori Kirsi Pyhältö johtaa monitieteistä SchoolWell-konsortiota, joka sai yhteensä kolmen miljoonan euron rahoituksen kaudelle 1.10.2022–30.9.2025. HY:n osuus tästä rahoituksesta on noin 700 000 euroa.

SchoolWell edistää oppilaiden oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia Suomen kouluissa

Koko ikäluokan tavoittava peruskoulu on merkittävä lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen resurssi. Koulun sosio-pedagogisilla ratkaisuilla voidaan myös ennalta ehkäistä pahoinvointia. Professori Kirsi Pyhällön johtama SchoolWell-konsortio tutkii lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen edistämisen keinoja peruskoulussa. Hankkeessa rakennetaan sosio-pedagogisia ratkaisuja lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi koulun arjessa. Hankkeessa luodaan välineitä varhaisten hyvinvointierojen ja niiden seurausten ennakoivaan tunnistamiseen ja puskuroimiseen osana koulunkäyntiä – oppimista, opetusta ja opiskelua. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia ratkaisuja etsitään ja kehitetään yhdessä oppilaiden ja ammattilaisten kanssa kokeillen ja tutkien. Kuusivuotisen hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja materiaaleja voidaan soveltaa kaikissa Suomen kouluissa oppilaiden oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

”Tutkijan unelma” kommentoi Pyhältö rahoitusuutista

– Onhan tämä sellainen tutkijan unelma, päästä tekemään tällaista monitieteistä hanketta. Vaikka ajattelinkin, että meillä on tosi vahva hakemus, niin se ensimmäinen fiilis on vähän epätodellinen, kun tieto myönteisestä rahoituspäätöksestä tuli. Päällimmäisenä on kyllä ilo siitä, että päästään tekemään just tätä tutkimusta. SchoolWell-tiimin tutkijat ovat kukin tahoillaan ja osittain yhdessäkin tehneet jo pitkään eri tulokulmista lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvää tutkimusta, mutta pyrkimys yhdistää tulokulmia, ja rakentaa koulun arjessa sosio-pedagogisia ratkaisuja lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi on meille kaikille uusi kiinnostava avaus.

– Näen, että monimutkaisten ilmiöiden, kuten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, tutkimisen perusyksikkö on väistämättä monitieteinen tutkijatiimi. Meidän hankkeessamme ratkaisuja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen koulun arjessa etsitään ja kehitetään myös yhdessä oppilaiden ja ammattilaisten kanssa kokeillen ja tutkien. Monitieteiseen SchoolWell-tutkijatiimiin kuuluu iso joukko eri uravaiheessa ja eri yliopistoissa työskenteleviä tutkijoita nuorisopsykiatrian, liikunta- ja terveystieteen, oppimisen ja opetuksen tutkimuksen ja sosiaaliepidemiologian aloilta. Koen, että tällaisen monitieteisen konsortion johtaminen on tutkijatiimiltä iso luottamuksen osoitus. Onneksi en kuitenkaan johda hanketta yksin.

Monitieteinen konsortio

– Meillä on koossa huipputiimi, joka uskaltaa ja osaa kysyä, ihmetellä ja ennen kaikkea oppia toisiltaan ja yhdessä uutta luoden.

Monitieteiseen SchoolWell-konsortioon kuuluu nuorisopsykiatrian, liikunta- ja terveystieteen, oppimisen ja opetuksen tutkimuksen, ja sosiaaliepidemiologian tutkijoita. Vastuullisia tutkijoita ovat konsortiota johtavan Kirsi Pyhällön lisäksi Tiina Soini-Ikonen (TAU), Tommi Tolmunen (UEF), Janne Pietarinen (UEF), Timo Jaakkola (JYU), Tuija Tammelin (JAMK), Marko Kantomaa (OY) ja Mika Niemelä (OY).

– Olen ollut todella vaikuttunut SchoolWell:in vastuullisten tutkijoiden panostuksesta ja sitoutumisesta yhteisen hankkeen tekemiseen. Yhdessä työskentely on ollut myös hauskaa. SchoolWell-hankkeessa on huima potentiaali paitsi tieteellistesti myös tutkimuksen vaikuttavuutta ajatellen, sen myötä myös riskit ovat luonnollisesti isoja. Luvassa on valtava työmäärä ja ponnistelua osaamisen äärirajoilla ja niiden yli, mutta myös huikea seikkailu. Onneksi yhdessä tämän porukan kanssa.

Rahoitusta myös Oikeus osallisuuteen ja Generation AI -hankkeisiin

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijat ovat SchoolWell:in lisäksi mukana kahdessa muussa STN-rahoitetussa hankkeessa.

Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) -ohjelmasta rahoituksen sai akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro, joka on partnerina Turun yliopiston johtamassa hankkeessa Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa.

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD) -ohjelmasta rahoituksen sai teknologiakasvatuksen apulaisprofessori Kaiju Kangas, joka on partnerina Itä-Suomen yliopiston johtamassa hankkeessa Generation AI.