Kirsi Tirri arvostetun eurooppalaisen tiedeyhteisön jäseneksi

Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Kirsi Tirri on kutsuttu Academia Europaea -tiedeyhteisön jäseneksi.

Academia Europaea -yhteisö kutsuu ansioituneita tutkijoita jäsenikseen tiukan vertaisarvioinnin perusteella. Eurooppalaisella tieteentekijöiden yhteisöllä on lähes 5000 jäsentä eri tieteenaloilta. Suomesta jäseniä on noin 90. Tiedeakatemian tavoitteena on edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja välittää tietoa kansallisen ja kansainvälisen päätöksenteon tueksi. 

Kirsi Tirri on toiminut Helsingin yliopistossa uskonnonpedagogiikan professorina (2002–2010) ja kasvatustieteen professorina vuodesta 2010 lähtien. Tirri on työskennellyt myös Suomen Akatemian tutkijaviroissa ja tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hänellä on ollut vierailevia professuureja ulkomaisissa yliopistoissa Iso-Britanniassa, Virossa ja Yhdysvalloissa.

Tirri on toiminut eurooppalaisen lahjakkuusjärjestön (European Council for High Ability) presidenttinä vuosina 2008–2012. Tirri on Suomalaisen tiedeakatemian jäsen ja hän on toiminut sen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2016–2017. Hän on Suomen Akatemian hallituksen jäsen vuosina 2022–2024. Tirri on Eurooppalaisen järjestön (The European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI) E-CER huippuyksikön jäsen vuosina 2024–2027.

Tirri on saanut uransa aikana lukuisia palkintoja opettajankoulutusta, oppimista, moraalia ja lahjakkuutta koskevista tutkimuksistaan. Tirri on ohjannut 33 väitöskirjaa ja mentoroinut useita post doc -tutkijoita, jotka ovat nyt kasvatustieteen professoreita tai tutkijoita.

– Professori Kirsi Tirrin valinta Academia Europaean jäseneksi on erittäin merkittävä tunnustus hänen ansioistaan ja kasvatustieteellisestä tutkimuksestaan sekä sen relevanssista kansainvälisesti. Se osoittaa konkreettisesti oman tiedekuntamme tutkimuksen korkeaa tasoa ja vaikuttavuutta. Professori Tirrin jäsenyys tarjoaa paljon mahdollisuuksia edistää tiedekuntamme tutkimuksen näkyvyyttä ja eurooppalaista sekä kansainvälistä monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, sanoo kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani Auli Toom.