Thinkfest Päättäjäfoorumi

Thinkfest Päättäjäfoorumi on Helsingin yliopiston päättäjätapahtuma, joka koostuu workshopeista ja yleisölle avoimesta paneelista. Thinkfest Päättäjäfoorumeilla on vuosien varrella keskusteltu erityisesti korkea- ja tiedepolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Tavoite on luoda ratkaisuja sekä mahdollistaa vaikuttajien vuoropuhelu ja uuden oppiminen.
Tutustu aikaisempien vuosien Thinkfest-tapahtumiin
Thinkfest 2022

Vuoden 2022 Thinkfestissä pureuduttiin tutkimuksen ja koulutuksen kysymyksiin politiikan näkökulmasta. Puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja teemana oli seuraavan hallituksen työlista: millaisia päätöksiä tarvitaan, jotta osaaminen, TKI-toiminta ja tutkimuksen laatu sekä niihin pohjautuva hyvinvointi vahvistuvat?

Yleisölle avoimessa päättäjäpaneelissa viiden suurimman puolueen edustajat keskustelivat Suomen kannalta keskeisistä haasteista: miten nostamme suomalaisten koulutustasoa ja vahvistamme tutkimusta sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaa? Miten hyödynnämme korkeaa osaamista, jotta hyvinvointivaltion ylläpitäminen onnistuisi myös tulevaisuudessa? Millaista etenemistä tarvitaan seuraavalta hallitukselta, mikä on istuvan hallituksen perintö?

Mukana keskustelussa olivat Saara Hyrkkö (vihr.), Hanna Kosonen (kesk.), Matias Mäkynen (sd.), Sakari Puisto (ps.) ja Paula Risikko (kok.).

Thinkfest 2020

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat ihmiskunnalle koronaakin kohtalokkaampia haasteita. Siksi vuoden 2020 Thinkfestissä etsittiin vastauksia siihen, kuinka Suomesta saadaan hiilineutraali 15 vuodessa, ja mitä voimme tehdä elonkirjon hupenemisen estämiseksi. Koska tavoitteisiin pääseminen vaatii rohkeutta muuttaa tapaa jolla elämme, kysyimme myös, miten saamme kaikki mukaan muutostyöhön ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Thinkfest 2019

Vuoden 2019 Thinkfestissa keskityttiin käsittelemään koulutuspolun ongelmakohtia. Päivätapahtuma kokosi yhteen poliitikkoja, järjestöjen ja yritysten edustajia, opiskelijoita ja muita yliopiston sidosryhmiä sekä tutkijoita. Illalla oli järjestetty kaikille avoin Koulutuksen tasa-arvoilta, jossa tutkijat ja poliitikot kohtasivat paneelikeskustelussa.

Tutustu Thinkfestin antiin oheisten linkkien kautta

Thinkfest 2018

Vuonna 2018 Thinkfestiin osallistui 51 eri alojen asiantuntijaa. Keskustelujen aiheena oli

  • Mi­ten saa­daan kou­lu­tus­ta­so ja osaa­mi­nen nousuun?

  • Mikä on yli­opis­to­jen roo­li jat­ku­van op­pi­mi­sen ken­täl­lä?

  • Mi­ten ra­ken­ne­taan kan­sain­vä­li­ses­ti kyt­key­ty­nyt Suo­mi?

  • Mi­ten luo­daan hy­vät olo­suh­teet huip­pu­tut­ki­muk­sel­le?

  • Mi­ten nos­te­taan tut­ki­muk­sen ja in­no­vaa­tioi­den osuus 4 %iin BKTs­ta?

Tutustu keskusteluissa syntyneisiin ratkaisuehdotuksiin oheisen linkin kautta.

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirje

Oletko kiinnostunut saamaan Helsingin yliopiston tuoreimmat näkemykset, kuulumiset ja tutkimusuutiset? Voit tilata noin 8 kertaa vuodessa ilmestyvä vaikuttajien uutiskirjeen itsellesi.  

Lisätietoa Thinkfest Päättäjäfoorumista