Kansainvälinen yhteistyö

Helsingin yliopistolla on vahvat kansainväliset kontaktit. Yksittäisten tutkijoiden, tutkimusryhmien, laitosten ja tiedekuntien omien verkostojen lisäksi yliopisto on mukana useassa kansainvälisessä järjestössä ja verkostossa, ja se rakentaa uudenlaisia, laaja-alaisia kumppanuuksia.

Vaikutamme kansainvälisessä korkeakoulu- ja tiedekentässä aktiivisesti muiden korkeakoulujen, verkostojen ja päätöksentekijöiden kanssa. Kerromme kansainvälisestä yhteistyöstämme tarkemmin englanninkielisillä verkkosivuillamme:

Kansainväliset yhteisjulkaisut

Yliopiston tutkijat ja tutkimusryhmät tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä yhteisjulkaisujen ja -projektien muodossa. Löydät lisätietoa yhteistyökuvioista kunkin ryhmän tai tutkimusyksikön verkkosivuilta. 

Vuonna 2019 Helsingin yliopiston kaikista julkaisuista 42 % tehtiin kansainvälisessä yhteistyössä.  Vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista kansainvälisiä yhteisjulkaisuja oli 54% vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista.

Koulutusvienti

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ vastaa koulutusviennin koordinoinnista ja tukipalveluista Helsingin yliopistossa. Laadukas tutkimus ja opetus avaavat koulutusviennille mahdollisuuksia kaikilla yliopiston tieteenaloilla. HY+ tarjoaa myös englanninkielisiä koulutuksia sekä suomalaisia opetuskäytäntöjä esitteleviä opetusvierailuja.