UNITalent-ohjelma antoi Otava Oppimisen palveluille eväitä työyhteisön moninaistamiseen

Perinteiselle ja suomalaiseksi mielletylle Otava Oppimisen palveluille kansainvälisten opiskelijoiden kohtaaminen tarjosi ainutlaatuisen kokemuksen.
Tästä on kyse
  • Otava Oppimisen palvelut on perinteinen suomalainen kustantamo, joka on ottamassa vasta ensimmäisiä askeleita työyhteisön monimuotoistumisen polulla. Yritys halusi ulkopuolista näkökulmaa siihen, miten monimuotoisuutta voisi työyhteisössä lähteä kehittämään.
  • Yliopiston UNITalent-ohjelma tarjoaa ohjelmaan osallistuville kummiorganisaatioille mahdollisuuden verkostoitua Helsingin yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden kanssa kolmen kuukauden ajan.
  • Opiskelijoilta yritys sai hyviä ajatuksia ja myös konkreettisia vinkkejä tähän työhön.

Monimuotoisuus on merkittävä haaste suomalaiselle työelämälle. Organisaation toimintakulttuurin muuttaminen ei ole yksinkertaista, mutta tutkimusten mukaan se vaikuttaa myönteisesti organisaation innovatiivisuuteen ja luovuuteen. Monimuotoinen työyhteisö on myös kilpailuvaltti sekä työvoiman saannissa että sen pysyvyydessä, mikäli siihen kiinnitetään huomiota niin rekrytoinnissa kuin itse työssä. 

Haasteena työyhteisön monimuotoistaminen

Tämän haasteen edessä Otava Oppimisen palvelut osallistui UNITalent-ohjelmaan. 

­– Työpaikkana olemme perinteinen suomalainen kustantamo, jossa moninaisuustyö ei ole mitenkään helppoa. Isona suomalaisena työnantajana meidän kuitenkin täytyy muuttua yhteiskunnan mukana ja pohtia samalla omia tapojamme toimia. Mielikuva Otava-konsernista tai Oppimisen palveluista työpaikkana on vahvasti suomenkielinen, vaikka työllistämme myös ei suomea äidinkielenään puhuvia henkilöitä esimerkiksi ruotsinkielisen kustantamisen osalta sekä digikehityksessä, kertoo kustannustoimittaja Janna Rintamaa.

UNITalent on hieno mahdollisuus saada organisaation ulkopuolista näkökulmaa eri alojen kansainvälisiltä opiskelijoilta.

Otava Oppimisen palveluissa pohdittiin, onko heillä mitään annettavaa kansainvälisille opiskelijoille. He päättivät kuitenkin lähteä UNITalent-kummiorganisaatioksi ja kokeilla, mitä ohjelmasta voisi saada irti. 

Ohjelma rakentui molempia osapuolia hyödyttäväksi

Ohjelman aluksi yrityksessä päätettiin kuunnella mahdollisimman paljon opiskelijoiden toiveita ja rakentaa juuri heitä palveleva kokonaisuus. Tavoite oli, että molemmat osapuolet hyötyisivät tapaamisista. Ohjelman aikana opiskelijoille esiteltiin kustantamoa työpaikkana ja kuultiin työyhteisön kansainvälisten jäsenten urapoluista Suomeen ja Oppimisen palveluihin. 

– Toteutimme viimeisellä tapaamiskerralla työpajan opiskelijoille, jossa saimme heiltä konkreettisia vinkkejä siihen, miten voisimme lähteä kehittämään työkulttuuriamme monimuotoisemmaksi. Moninaisuustyötä ei voi tehdä kuulematta eri taustoista tulevia henkilöitä ja heidän ajatuksiaan ja koemme, että UNITalent-ohjelma oli yksi tapa saada näitä ääniä kuuluviin. 

UNITalent-ryhmä myös näkyi työpaikalla ja ohjelmaa esiteltiin henkilöstön infotilaisuudessa. Tavoitteena oli herättää kiinnostusta myös sellaisissa työntekijöissä, jotka eivät muuten olleet ohjelman tai ryhmän kanssa tekemisissä. 

Työyhteisöissä tehtävä diversiteetti- ja inkluusiotyö jää turhan usein strategian tasolle eikä yllä toiminnaksi. Osallistuminen UNITalent-ohjelmaan on konkreettinen teko ja yksi tapa aloittaa muutos organisaatiossa.

Inka Saarela, asiantuntija (DEI), Helsingin yliopiston urapalvelut
Hypystä tuntemattomaan kohti konkreettisia askeleita

Otava Oppimisen palvelut koki ryhmän kanssa käydyt keskustelut inspiroiviksi. 

– UNITalent-ohjelmaan lähteminen oli meille hyppy tuntemattomaan, josta saimme paljon irti. Suosittelemmekin rohkeasti myös muille yrityksille ohjelmaan osallistumista, sillä samanlaista kokemusta tuskin saa itse järjestettyä. 

Monimuotoisuustyö on yrityksessä vasta alussa. Konkreettisten jatkoaskeleiden miettiminen on seuraava vaihe. Mahdollisen seuraavan UNITalent-ryhmän kanssa yritys voisi työstää jo kokeiltuja toimintatapoja. Ryhmään osallistuneille kansainvälisille opiskelijoille suomalainen kustantamo on nyt tullut tutummaksi. 

Kiinnostaako organisaatiotanne UNITalent-ohjelmaan osallistuminen?

Lue lisää verkkosivuiltamme ja ota yhteyttä yliopiston urapalveluihin: careerservices@helsinki.fi

UNITalent-ohjelma pähkinän kuoressa
  • HelsinkiUNI International Talent (UNITalent) ohjelmaa on järjestetty jo neljä vuotta.
  • Yliopiston urapalveluiden koordinoimassa ohjelmassa tuodaan vuosittain yhteen kummiorganisaatioita ja yliopiston kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä väitöskirjatutkijoita.
  • Tarkoituksena on tuoda työelämätietoa ja kontakteja lähemmäksi opiskelijoita.
  • Kummiorganisaatiot lähtevät ohjelmaan mukaan, koska haluavat tukea yliopiston kansainvälisiä osaajia ja jakaa tietoa suomalaisesta työelämästä, ammatillisista verkostoista sekä avata rekrytoinnin kirjoittamattomia sääntöjä kuten tietoutta piilotyömarkkinoista.
  • Kolmen kuukauden aikana kummiyritykset järjestävät vähintään kolme tapaamista omissa tiloissaan.
  • Työnantajat saavat mahdollisuuden kohdata motivoituneita ja alasta kiinnostuneita opiskelijoita, sekä pohtia omia kielikäytäntöjään ja monimuotoisuuttaan työyhteisöissä.
  • Helsingin yliopistossa on yli 2000 kansainvälistä opiskelijaa ja yli 1000 väitöskirjatutkijaa. Kansainvälisiä maisteriohjelmia löytyy kaikilta yliopiston kampuksilta. 

Lisätietoa UNITalent-ohjelmasta

Helsingin yliopiston urapalvelut, careerservices@helsinki.fi.