Opiskelijoiden tavoittaminen on Luonnonvarakeskukselle työnantajana ensiarvoisen tärkeää

Helsingin yliopisto tarjoaa erilaisia väyliä opiskelijoiden tavoittamiseen. Yliopiston laadukas ja monipuolinen koulutustarjonta soveltuu erityisesti tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden rekrytointitarpeisiin.
Tästä on kyse
 • Luonnonvarakeskus (Luke) rekrytoi noin 200–250 henkilöä vuosittain, joista harjoittelijoita ja kausityöntekijöitä on noin 100–150. Kansainvälisen henkilöstön osuus on Lukessa noin 5,5 %. Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa Lukelle näkyvyys työnantajana yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on tärkeää.
 • Helsingin yliopisto tarjoaa työnantajille näkyvyyttä ja verkostoitumismahdollisuuksia opiskelijoiden kanssa useilla eri tavoilla. Näitä ovat mm. HelsinkiUNI Career Day -rekrytointitapahtuma tammikuussa, opiskelijajärjestöjen ViikkiAreena-rekrytointimessut marraskuussa ja UNITalent-ohjelma. 
 • Luke osallistui vuonna 2024 ensimmäistä kertaa sekä Career Day -rekrytointitapahtumaan että UNITalent-ohjelmaan, joilla se on tavoittanut opiskelijoita uusin keinoin. Tapahtumat ovat tarjonneet mahdollisuuden näkyä entistä laajemmin opiskelijoiden keskuudessa, ja erityisesti UNITalent avasi kansainvälisille opiskelijoille matalan kynnyksen tilaisuuden tutustua Lukeen potentiaalisena työnantajana.  

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa tutkimuksen ja asiantuntijatyön avulla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Organisaation monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri muodostuu mm. tutkimusmetsistä, -pelloista, -navetoista, vesiviljelylaitoksista ja laboratorioista. Lukessa työskentelee osaajia monilta eri aloilta, kuten luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden, kemian, viestinnän ja tekniikan aloilta.

Helsingin yliopiston monipuolinen koulutustarjonta vastaa hyvin Luken rekrytointitarpeisiin. Esimerkiksi yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa ja koulutuksessa painottuvat uusiutuvien luonnonvarojen käyttö, maatalouteen, metsään ja materiaaleihin, sekä vesistöihin ja veden käyttöön liittyvät kysymykset. Tiedekunta on kansainvälisesti korkeatasoinen ja kansallisesti ainutlaatuinen.

Virtuaalinen rekrytointitapahtuma palvelee Lukea

Helsingin yliopiston järjestämä HelsinkiUNI Career Day –rekrytointitapahtuma on virtuaalinen, joten se tavoittaa kaikkien kampusten opiskelijat. Näin ollen se soveltuu hyvin myös sellaisille organisaatioille, jotka rekrytoivat laajasti eri alojen opiskelijoita tai jotka ovat maantieteellisesti sijoittuneet muualle kuin pääkaupunkiseudulle.

– Virtuaalitoteutus oli meille erinomainen. Olemme organisaationa jakautuneet ympäri Suomea, jolloin osallistuminen virtuaalitoteutuksella järjestettäviin tapahtumiin on helppoa ja ajankäytöllisestikin tehokasta. Järjestelyt olivat erittäin toimivat, aikataulut pitivät hyvin ja ohjeistukset päivää varten olivat kattavat, kertoo HR asiantuntija Linda Yli-Keturi.

Opiskelijoiden määrä Career Day -tapahtumassa kasvanut vuosittain ja virtuaalinen toteutus koetaan toimivaksi niin opiskelijoiden kuin työnantajienkin mielestä.

Päivän aikana organisaatiolla on mahdollisuus pitchata tarjoamistaan uramahdollisuuksista, tavata opiskelijoita ajanvarauksella kahdenkeskisten keskustelujen merkeissä tai Q&A-sessioissa. 

– Koin, että Career Day -päivästä oli meille hyötyä. Pääsimme lyhyesti, mutta ytimekkäästi esittelemään Lukea ja avoinna olevia tehtäviämme. Pidin erityisesti one-to-one hetkistä, joissa opiskelijat pääsivät rauhassa kertomaan omasta taustastaan, esittämään itseään kiinnostavia kysymyksiä ja saivat toivottavasti mukaansa arvokasta tietoa esimerkiksi harjoittelupaikkoihin hakemisesta.

Lukelle kansainvälistyminen on tärkeää

Työyhteisönä Luke on jo monimuotoinen ja kansainväliset osaajat huomioidaan organisaation kulttuurissa. Suomea ja englantia käytetään sujuvasti rinnakkain. Luke tarjoaa kielikursseja ja organisaatiossa toimii kielikaveri-verkosto ja yhteisö (Intercultural Community), jonka tavoitteena on saada kansainväliset lukelaiset tuntemaan olonsa kotoisaksi ja tukea heitä integroitumaan Lukeen ja elämään Suomessa. 

UNITalent-konsepti kuulostikin Lindasta mielekkäältä, koska se mahdollisti eri alojen kansainvälisten opiskelijoiden tapaamisen, jotka olivat kiinnostuneita Lukesta. 

– UNITalent antoi meille mahdollisuuden kuulla, mikä opiskelijoita mietityttää ja esittää kysymyksiä, joihin he eivät välttämättä muuten olisi vastauksia saaneet. Saimme ohjelmasta myös erittäin hyviä vinkkejä itsellemme erityisesti siitä, miten tavoittaa kansainvälisiä opiskelijoita paremmin ja olla jatkossa entistäkin houkuttelevampi työnantaja. 

Kansainvälistyminen on organisaatiolle ehdottoman tärkeää ja siksi opiskelijoiden näkemykset ja mielipiteet olivat heille erittäin arvokkaita. Opiskelijoilta saatujen vinkkien pohjalta rekrytointiin osallistuvia henkilöitä ohjeistetaan pohtimaan sitä, miten hakuilmoitukset ja -prosessit kannattaa jatkossa suunnitella niin, että ne tavoittavat entistä paremmin myös kansainväliset hakijat. 

Kysyttäessä Linda kannustaa muitakin organisaatiota osallistumaan: 

– Ehdottomasti, kokemus oli erittäin positiivinen! Mielestäni verkostoituminen opiskelijoiden kanssa ja työnantajanäkyvyyden kasvattaminen ovat erittäin merkityksellisiä seikkoja tulevaisuuden osaajien houkuttelemiseksi.  

Kiinnostuitko Career Day –tapahtumasta tai UNITalent-ohjelmasta?

Lue lisää verkkosivuiltamme ja ota yhteyttä yliopiston urapalveluihin: careerservices@helsinki.fi

Career Day –rekrytointitapahtuma pähkinänkuoressa

 • Tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa Helsingin yliopiston kaikkien kampusten opiskelijat virtuaalisesti.
 • Tapahtumassa organisaatio saa pitchata avoimista harjoittelu- ja kesätyöpaikoistaan. Lisäksi organisaatio voi tavata opiskelijoita Q&A-sessiossa tai ajanvarauksella one-to-one –keskustelujen merkeissä.
 • Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 24.1.2025. Uutena mahdollisuutena organisaatiot voivat esitellä tapahtumassa potentiaalisia tutkielma-aiheita ja aineistoja opiskelijoille.

UNITalent-ohjelma pähkinänkuoressa

 • HelsinkiUNI International Talent (UNITalent) ohjelmaa on järjestetty jo neljä vuotta.
 • Yliopiston urapalveluiden koordinoimassa ohjelmassa tuodaan vuosittain yhteen kummiorganisaatioita ja yliopiston kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä väitöskirjatutkijoita.
 • Tarkoituksena on tuoda työelämätietoa ja kontakteja lähemmäksi opiskelijoita.
 • Kummiorganisaatiot lähtevät ohjelmaan mukaan, koska haluavat tukea yliopiston kansainvälisiä osaajia ja jakaa tietoa suomalaisesta työelämästä, ammatillisista verkostoista sekä avata rekrytoinnin kirjoittamattomia sääntöjä kuten tietoutta piilotyömarkkinoista.
 • Kolmen kuukauden aikana kummiyritykset järjestävät vähintään kolme tapaamista omissa tiloissaan.
 • Työnantajat saavat mahdollisuuden kohdata motivoituneita ja alasta kiinnostuneita opiskelijoita, sekä pohtia omia kielikäytäntöjään ja monimuotoisuuttaan työyhteisöissä.
 • Helsingin yliopistossa on yli 2000 kansainvälistä opiskelijaa ja yli 1000 väitöskirjatutkijaa. Kansainvälisiä maisteriohjelmia löytyy kaikilta yliopiston kampuksilta. 

Lisätietoa Career Day-rekrytointitapahtumasta ja UNITalent-ohjelmasta

Helsingin yliopiston urapalvelut, careerservices@helsinki.fi.