Fiskars Group pitää UNITalent-yhteistyötä tärkeänä diversiteetille, inkluusiolle ja innovatiivisuudelle

Helsingin yliopiston kansainväliset opiskelijat ja Fiskars Group tutustuivat toisiinsa ryhmätapaamisissa kolmen kuukauden ajan. Yrityksen monimuotoistumisen lisäksi ohjelma tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä.
Tästä on kyse
  • Fiskars Group on globaali yritys, joka näkee näkee kansainväliset osaajat mahdollisuutena yrityksen kasvulle ja luovuudelle, sekä suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle. Brändeistään kuten Fiskars, Iittala, Georg Jensen, Royal Copenhagen, Wedgwood, Moomin Arabia ja Waterford tunnetulla konsernilla on vaiheikas 375-vuotinen historia. Yritys työllistää noin 7000 työntekijää 29 eri maasta, ja pääkonttorilla Espoossa 16 % työntekijöistä on kansainvälisiä. 
  • Helsingin yliopiston UNITalent-ohjelma tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden verkostoitua yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden kanssa kolmen kuukauden ajan.
  • Fiskars Group sai ohjelman kautta tuoreita näkökulmia opiskelijoilta, mahdollisuuden houkutella tulevia huippuosaajia uralle yritykseen sekä keinon osoittaa konkreettisesti sitoutumistaan diversiteetti- ja inkluusiotyöhön.

Fiskars Group on suomalainen yritys, jossa henkilöstön monimuotoisuuden tunnistetaan olevan edellytys globaalissa maailmassa toimimiselle. Yrityksen pääkonttorilla Espoossa työntekijöitä on 27 eri maasta ja pääosin työkielenä on englanti. Kansainvälisten osaajien potentiaali on tunnistettu erityisesti yrityksen Data & Analytics -tiimissään.

Samalla Helsingin yliopiston kansainväliset opiskelijat kaipaavat yhteyksiä suomalaiseen työelämään. Datatieteen maisteriohjelman tutkimuskoordinaattori Pirjo Moenin mielestä opiskelijoiden ja työnantajien väliset kohtaamiset ovat kaikille osapuolille tärkeitä.

–  Suomeen saapuvilla kansainvälisillä opiskelijoilla ei yleensä ole verkostoja tai tietoa suomalaisesta työelämästä. Yliopistomaailman lisäksi opiskelijat tarvitsevat verkostoja myös yrityspuolelle, jotta he voivat työllistyä ja integroitua paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Helsingin yliopiston UNITalent-ohjelma tarjoaa tähän tukea.

Yhteistyö tuki monimuotoisuutta, luovuutta ja osaajahoukuttelua

UNITalent-ohjelma tarjosi Fiskars Groupille ja Data&Science -teemasta kiinnostuneille kansainvälisille opiskelijoille kohtaamispaikan. People Development and Engagement Manager Liam van Zylin mukaan ohjelma oli myös yksi konkreettinen tapa osoittaa yrityksen sitoutumista monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen.

– UNITalentin kaltaisiin ohjelmiin osallistuminen kertoo työntekijöillemme ja myös ulospäin, että olemme sitoutuneita monimuotoisuuteen ja valmiit palkkaamaan kansainvälisiä osaajia. Muotoiluun nojaavien brändien globaalina kotina tiedämme, että monimuotoisuus ja kansainväliset osaajat ruokkivat luovuutta ja kasvua vahvistamalla yhteyttämme kuluttajiin ja auttamalla suunnittelemaan erinomaisia tuotteita.

UNITalent-tapaamisissa Fiskars Group pääsi kertomaan opiskelijoille organisaatiostaan ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista. Ryhmätapaamisia järjestäneet van Zyl ja Senior Data Strategist Lucía Llerena pitivät ohjelmaan osallistumista helppona ja hyödyllisenä kaikille osapuolille.

– Pääsimme esittelemään kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia yrityksessämme ja Suomessa yleisemmin. Opiskelijat puolestaan kysyivät meiltä kysymyksiä, haastoivat ajatuksiamme ja tarjosivat meille uusia näkökulmia. Tämä auttaa meitä houkuttelemaan huippuluokan hakijoita, jotka tuovat organisaatioomme arvokkaita taitoja ja näkemyksiä, Llerena kommentoi.

Menestyksemme rakentuu kulttuurienväliseen yhteistyöhön. UNITalent-ohjelmaan osallistumalla edistämme suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä.

Lucía Llerena, Senior Data Strategist, Fiskars Group
Innovaatioita ja opiskelijoiden työllistymistä edistämässä

Llerena uskoo eri taustoista tulevien osaajien tuovan uusia näkökulmia yritykseen ja sitä kautta edistävän innovointia. UNITalentin kautta yritys sai suoran yhteyden monimuotoiseen kansainvälisten osaajien joukkoon. 

– Tällaiset kohtaamiset ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä ne johtavat läpimurtoihin ja uudenlaiseen ongelmanratkaisuun, mikä viime kädessä edistää yrityksemme kasvua ja kilpailukykyä.

Ryhmäkeskustelut auttoivat myös ymmärtämään haasteita, joita kansainväliset opiskelijat kohtaavat suomalaiseen työelämään siirtymisessä. Van Zyl arvioi UNITalent-osallistumisen hyödyttävän paitsi yritystä ja opiskelijaa myös tukevan suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä.

– Kannustamme muitakin yrityksiä osallistumaan ohjelmaan. Se on loistava tilaisuus aktiiviseen kanssakäymiseen kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Samalla pääsee tutustumaan heidän ainutlaatuisiin näkökulmiinsa ja rakentamaan kanssakäymisen pohjalta organisaation tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa kestävää jatkumoa. Lisäksi se on oiva tapa tukea kansainvälisten opiskelijoiden pääsyä suomalaisille työmarkkinoille ja edistää entistä monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa yhteiskuntaa.

Kiinnostaako organisaatiotanne UNITalent-ohjelmaan osallistuminen?

Lue lisää verkkosivuiltamme ja ota yhteyttä yliopiston urapalveluihin: careerservices@helsinki.fi

UNITalent-ohjelma pähkinän kuoressa
  • HelsinkiUNI International Talent (UNITalent) ohjelmaa on järjestetty jo neljä vuotta.
  • Yliopiston urapalveluiden koordinoimassa ohjelmassa tuodaan vuosittain yhteen kummiorganisaatioita ja yliopiston kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä väitöskirjatutkijoita.
  • Tarkoituksena on tuoda työelämätietoa ja kontakteja lähemmäksi opiskelijoita.
  • Kummiorganisaatiot lähtevät ohjelmaan mukaan, koska haluavat tukea yliopiston kansainvälisiä osaajia ja jakaa tietoa suomalaisesta työelämästä, ammatillisista verkostoista sekä avata rekrytoinnin kirjoittamattomia sääntöjä kuten tietoutta piilotyömarkkinoista.
  • Kolmen kuukauden aikana kummiyritykset järjestävät vähintään kolme tapaamista omissa tiloissaan.
  • Työnantajat saavat mahdollisuuden kohdata motivoituneita ja alasta kiinnostuneita opiskelijoita, sekä pohtia omia kielikäytäntöjään ja monimuotoisuuttaan työyhteisöissä.
  • Helsingin yliopistossa on yli 2000 kansainvälistä opiskelijaa ja yli 1000 väitöskirjatutkijaa. Kansainvälisiä maisteriohjelmia löytyy kaikilta yliopiston kampuksilta. 

Lisätietoa UNITalent-ohjelmasta

Helsingin yliopiston urapalvelut, careerservices@helsinki.fi.