EU alumniklubi

Bysselissä toimiva EU alumniklubi kokoaa yhteen Helsingin yliopiston alumneja, jotka vaikuttavat alueella. EU alumniklubi on perustettu Brysselissä syyskuussa 2017. Brysselin seudulla asuu paljon etenkin EU:ssa toimivia suomalaisia, joilla on paljon annettavaa paitsi yliopistolle myös toisilleen.

Haluatko liittyä klubiin? Ota meihin yhteyttä alumni(at)helsinki.fi
Tule mukaan klubin toimintaan

Klubin missio on luoda elinikäinen ja kansainvälinen alumniyhteisö tarjoamalla mielenkiintoisia ja ainutlaatuisia osallistumismahdollisuuksia - Verkostoidutaan, hyödynnetään jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja tuetaan Helsingin yliopistoa.

Klubi tarjoaa mm. seuraavanlaisia mahdollisuuksia:

  • Yhteyksien ja verkostojen luominen ja vahvistaminen nykyisten, aiempien ja tulevien opiskelijoiden sekä yliopiston välillä ja sisäisen yhteisöllisyyden rakentaminen EU alumnitoiminnan kautta.
  • Helsingin yliopiston huippututkimuksen ja koulutuksen tukeminen ja tunnettuuden edistäminen; parhaiden opiskelijoiden, tutkijoiden ja työntekijöiden houkutteleminen yliopistoon. Vahvistetaan mielikuvaa Helsingin yliopistosta vahvana kansainvälisenä toimijana.
  • Helsingin yliopiston elinikäisen oppimisen kehittäminen ja sen hyödyntäminen omaehtoiseen kehittymiseen ja tietotason päivittämiseen. Oman asiantuntijuuden antaminen Helsingin yliopiston ja muiden alumnien käyttöön.
  • Helsingin yliopiston ja alumniyhteisön tiivis viestintä ja vuoropuhelu ajankohtaisista asioista ja etenkin tieteellisistä tutkimuksista, ajankohtaisista EU-asioista ja yliopistoon liittyvistä uutisista. 

Haluatko liittyä klubiin? Ota meihin yhteyttä alumni(at)helsinki.fi

Alumnit kertovat
Yhteydenpidosta Helsingin yliopistoon on paljon ammatillista hyötyä. Pysyn kartalla siitä, miten kansallinen yliopisto toimii, ja yliopistomme esimerkin kautta voin osoittaa ihmisille vaikkapa sen, miten tärkeää julkinen rahoitus on yliopistoille riippumattoman tutkimuksen ja tiedon takaamiseksi.
Etenkin EU-tehtävissä verkostot ovat välttämätön osa työnkuvaa. Verkostoituminen yliopistolaisten kanssa tuo merkittävää lisäarvoa, ja se riittäisi jo itsessään syyksi olla mukana toiminnassa. Itse koen myös tärkeäksi olla mukana brändäämässä Helsingin yliopistoa Brysselissä.
Klubin aktiiviryhmä

EU alumniklubin aktiiviryhmän jäsenet kaudella 2023-2024 ovat Minna Wilkki (yhteyshenkilö), Emily Tullberg, Maria Loima, Saara Harjula, Jarkko Sirén, Hilu Kangas-Ranta ja Mari Linnapuomi.

Lisätiedot:

Yhteyshenkilö Brysselissä, Minna Wilkki, minna.wilkki@ec.europa.eu

Yhteyshenkilö Suomessa (Helsinki Alumni), Tiina Naskali, tiina.naskali@helsinki.fi

Toimintaa

EU alumniklubi perustettiin Brysselissä vuonna 2017. Vuoden 2018 päätavoitteena oli lisätä jäsenmäärää ja klubin tunnettuutta, ja alku oli lupaava: jo parin ensimmäisen kuukauden aikana klubiin oli rekisteröitynyt yli viisikymmentä jäsentä. Toiminnan kehittyessä klubin on tarkoitus muun muassa rakentaa yliopistosta mielikuvaa vahvana kansainvälisenä toimijana ja tarjota alumnien asiantuntemusta sekä yliopiston että muiden alumnien käyttöön. 

EU alumniklubi on järjestänyt useita mielenkiintoisia tilaisuuksia, jotka ovat tuoneet yhteen eri sektorien toimijoita. Tässä esimerkkeinä muutamia aiempia tilaisuuksia:

6.11.2019 Elements of AI -tilaisuus Helsinki EU Officessa, Brysselissä

3.5.2019 Lounastilaisuus: In­te­rac­tion between Science and You

16.3.2018 Infotilaisuus Brysselin Eurooppa-koulun (EEB2) 5.-7. –luokkalaisille opiskelumahdollisuuksista HY:ssa sekä tietoa opintouudistuksesta ja sisäänpääsyvaatimuksista. 

15.3.2018 Elinikäinen oppiminen –tilaisuus Suomen pysyvässä edustustossa  

26.9.2017 EU Alumni Club Event,  Bibliotheque Solvay, Brysselissä

6.10.2022 Suomalaisten kykyjen rekrytointi EU-toimielimiin

2.10.2023 Aktiivialumnien tapaaminen Helsinki EU Officella

Tulossa

20.3.2024 EU Alumni Clubin tilaisuus Helsinki EU Officella klo 18-20.

Luvassa keskustelua EU-lobbauksesta ja sen eettisestä puolesta. Paneelikeskustelussa mukana Helsingin yliopistolta kehitysjohtaja Ritva Dammert, European Ombudsman -tutkija Emily Tullberg sekä europarlamentaarikko Heidi Hautala. Paneelikeskustelun jälkeen rentoa verkostoitumista tarjoilujen lomassa.

Tapahtumaan rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen 20.3. tilaisuuteen tämän linkin kautta.