Henkilöhaku

Kaarle
Hämeri

Tieteenala
Osoite
PL 3 (Yliopistonkatu 2)
00014 Helsingin Yliopisto

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Helsingin yliopiston kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita. Kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon sekä luvan promootioiden järjestämiseen. Kansleri johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä.

Ajankohtaista

RSS Feed

No results.