Henkilöhaku

Heta
Tuominen

Osoite
PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen kasvatustieteen yliopistonlehtori ja opettamani kurssit liittyvät pääasiassa oppimiseen eri konteksteissa, kasvatuspsykologiaan ja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Tutkimuksessani tarkastelen yksilöllisiä eroja opiskelumotivaatiossa ja hyvinvoinnissa sekä näiden kehityksellistä dynamiikkaa eri-ikäisten oppijoiden keskuudessa.

Ajankohtaista

Kollegiumtutkijana Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS) ajalla 1.7.2019-31.12.2021.

RSS Feed

No results.