Tohtoriksi humanistisesta tiedekunnasta?

Tohtorikoulutus toteutetaan Helsingin yliopistossa tohtoriohjelmissa, joissa kaikille tohtorikoulutettaville tarjotaan ohjausta ja opetusta. Kukin tohtoriohjelma kuuluu johonkin Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Humanistisen tiedekunnan vastuulla on neljä tohtoriohjelmaa. Lisäksi humanistisen alan tohtorintutkinnon voi suorittaa yhteensä seitsemässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tohtoriohjelmaan, mutta tutkinnon myöntää tiedekunta. Hakiessaan tohtoriohjelmaan hakija valitsee tavoitetutkinnon ja kotitiedekunnan aiemman opintotaustansa ja väitöskirjansa aiheen perusteella.

Humanistisessa tiedekunnassa suoritettava tavoitetutkinto on filosofian tohtorin tutkinto. Humanistisen alan filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa kaikissa neljässä humanistisen tiedekunnan vastuulla olevassa tohtoriohjelmassa sekä seitsemässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.

Lisää tietoa tohtoriopintoihin hakemisesta löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorikoulutukseen hakeville sekä kunkin tohtoriohjelman verkkosivuilla olevista tarkemmista, tohtoriohjelmakohtaisista hakuohjeista.

Yliopiston professorit ja vastuulliset tutkijat toimivat alansa tohtoriohjelmissa tohtorikoulutettavien ohjaajina. Myös tohtoriohjelmien ohjaajista löydät lisää tietoa kunkin tohtoriohjelman verkkosivuilta.

Yliopisto myöntää tohtoriohjelmille resursseja muutamiin palkallisiin tohtorikoulutettavien paikkoihin, mutta suurimmaksi osaksi tohtoriohjelmissa opiskelee muista lähteistä rahoitusta saavia ja tohtorin tutkintoaan muun työn ohella suorittavia jatko-opiskelijoita.

Humanistinen tiedekunta on vastuutiedekuntana seuraaville tohtoriohjelmille:

Kaikki tiedekunnan vastuulla olevat tohtoriohjelmat kuuluvat Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun.

Edellisten lisäksi humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat kuulua seuraaviin muiden tiedekuntien vastuulla oleviin tohtoriohjelmiin (suluissa tutkijakoulu, johon tohtoriohjelma kuuluu):