Aleksanteri-instituutti siirtyi humanistiseen tiedekuntaan

Aleksanteri-instituutti, valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus, siirtyi tämän vuoden alusta erillisenä laitoksena humanistisen tiedekunnan yhteyteen.

Aleksanteri-instituutti kehittää, toteuttaa ja koordinoi Venäjää, itäistä Eurooppaa ja Keski-Aasiaa koskevaa monitieteistä tutkimusta ja koulutusta. Se johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Venäjän tutkimuksen huippuyksikköä 2012–2017.

Aleksanteri-instituutti panostaa erityisen paljon myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ja sillä on vahva asema poliittisten päätöstentekijöiden, julkishallinnon, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan kumppanina. Tuorein esimerkki tästä on RussiaHUB Helsinki -yhteenliittymä, joka kokoaa Helsingin alueen Venäjä-osaamisen yhteen.

– Suomalainen Venäjä-tutkimus on maailman kärkeä. Uusi hallinnollinen ratkaisu mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön Aleksanteri-instituutin ja humanistisen tiedekunnan tutkijoiden välillä sekä tutkimuksessa että opetuksessa, toteaa humanistisen tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki.

– Yhdistyminen tuottaa synergiaa ja vahvistaa entisestään Venäjä-osaamisen merkitystä Helsingin yliopistossa. Se siivittää meitä eteenpäin tavoitteessamme tulla kansainvälisen tutkimuskeskustelun agendanmäärittäjäksi. Entisellään säilyy tehtävämme fasilitaattorina yli tiedekunta- ja kampusrajojen, jotta pystymme tarjoamaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen tai turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen, sanoo Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen.