28.5.2015 klo 14.15
Vierailevien tutkijoiden seminaarissa Yuliya Zabyelina: Functionality of Organized Crime and Corruption in Putin’s Russia

2.6.2015 klo 14.15
Vierailevien tutkijoiden seminaarissa Luca Anceschi: The Geo-Strategic Implications of the TAPI Pipeline Project

4.6.2015 klo 14.15
Vierailevien tutkijoiden seminaarissa Aziz Burkhanov:Media and Nationalism in Kazakhstan: Comparing Discourse of Kazakh- and Russian-language Newspapers

5.-6.6.2015
Seminaari Soviet Hegel. An International Symposium on the Hegel Reception in the USSR

9.6.2015 klo 14.15
Vierailevien tutkijoiden seminaarissa Roman Krakovsky: Building Communities in Central Europe. Social Ties in Poland and Czechoslovakia

10.6.2015 klo 09.00-11.45
Seminaari ja kirjanjulkaisutilaisuus
What went wrong after the Soviet Union? Authoritarian Russia Today


Lisää tapahtumia>>

Tilaa uutiset sähköpostiisi >>

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

toimisto 050 3565 802,
fax 02941 23620

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

 

flamma

Tervetuloa Aleksanteri-instituutin sivuille!

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Se palvelee Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla.

Instituutti koordinoi ja edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua akateemisen maailman, hallinnon, päättäjien, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan välillä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Vesa Oittisesta venäläisen filosofian ja Venäjän aatehistorian professori

Dosentti, filosofian tohtori Vesa Oittinen on nimitetty venäläisen filosofian ja Venäjän aatehistorian määräajaksi täytettävään professorin tehtävään ajaksi 1.5.2015–30.4.2020. Oittinen tutkii mm. Immanuel Kantin edustaman subjektifilosofian heikkoutta venäläisessä filosofisessa traditiossa. Oittisen laaja-alainen valistusfilosofian tuntemus mahdollistaa modernisaation aatehistoriallisten juurien analyysin sekä autonomian kasvua että lisääntyvän rationaalisuuden problematiikkaa ajatellen. Metodologisesti teema liittyy vaikeaan kysymykseen moderniteetin filosofisten perusteiden ja modernisaatioprosessin multikausaalisten mekanismien keskinäissuhteesta.

Vuosikertomus 2014 kertoo Venäjä-osaamisen kysynnästä

Aleksanteri-instituutin tuoreesta vuosikertomuksesta käy ilmi, miten merkittävästi maailmanpoliittinen tilanne voi vaikuttaa tutkimuslaitoksen toimintaan.

Vuonna 2014 instituutin asiantuntijat esiintyivät tiedotusvälineissä 600 kertaa, sen opintokokonaisuuksien suosio kasvoi huomattavasti ja tutkimushankkeet menestyivät rahoitushauissa. Loppuvuodesta 2014 perustettu RussiaHUB Helsinki -osaamiskeskittymä herätti heti kiinnostusta niin partneriorganisaatiossa kuin sidosryhmissäkin.

Lue lisää Aleksanteri-instituutin vuosikertomuksesta 2014!

 

Uutuuskirja miljoonien valintojen Venäjästä

Kirjanjulkistamistilaisuudessa 5.5. kuultiin kirjan toimittajien Markku Kivisen ja Leena Vähäkylän lisäksi kirjan kirjoittajista, Hanna Smithiä, Jussi Lassilaa ja Pami Aaltoa.  

Millainen on nyky-Venäjän todellisuus? Mitä oikeasti tapahtuu kulissien takana ja eliitin varjossa, ja miten siitä voi saada tietoa? Aleksanteri-instituutin koordinoima Suomen Akatemian Venäjän tutkimuksen huippuyksikkö Choices of Russian Modernisation on vuodesta 2012 tarkastellut nyky-Venäjän kehitystä politiikan, yhteiskunnan, talouden, hyvinvoinnin ja kulttuurin näkökulmista. Tutkimustuloksia on julkaistu sadoissa kansainvälisissä artikkeleissa ja kymmenissä monografioissa ja nyt työn hedelmiä on koottu myös suomenkieliseen, suurelle yleisölle tarkoitettuun teokseen.

Venäjän palatseissa ja kaduilla ilmestyi Gaudeamuksen ja Suomen Akatemian julkaisemana toukokuussa 2015.

Lue lisää!

Aleksanteri News 2/2015

  Aleksanteri-instituutin toiminnalla on vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Aleksanteri News 2/2015 juhlistaa kansikuvallaan instituutille myönnettyä J.V. Snellman -palkintoa ja esittelee kaksi tuoretta suomeksi kirjoitettua yleistajuista teosta: Markku Kivisen ja Leena Vähäkylän toimittama Venäjän palatseissa ja kaduilla sekä Tuomas Forsbergin ja Christer Pursiaisen Ulkopolitiikkaa norsunluutornista.

Mukana on juttu RAGE-hankkeen vihapuhetta ja populismia käsitelleestä seminaarista sekä tietoa Suomen ympäristökeskuksen kanssa järjestettävästä yhteisseminaarista. Kiinnostus Venäjää kohtaan kasvaa opiskelijoiden keskuudessa, joten esittelemme syksyllä alkavan uuden opintokokonaisuuden.

Uutiskirjeestä löytyy jälleen myös tietoa viimeisimmistä julkaisuista, tulevista tapahtumista ja vierailevista tutkijoista sekä muistutus Aleksanteri-konferenssin Call for Papers -aikataulusta.

Lue Aleksanteri News 2/2015 verkossa tai nouda painettu lehti Aleksanteri-instituutista.

Aleksanteri-instituutti sai tiedonjulkistamispalkinnon

Helsingin yliopisto on myöntänyt J. V. Snellmanin nimeä kantavan tiedonjulkistamispalkinnon Aleksanteri-instituutille ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen tiedon välittäjänä. Palkinto myönnettiin Helsingin yliopiston rahastojen juhlassa 22.4.2015.

Kuva: Linda Tammisto

Palkintoperusteiden mukaan Aleksanteri-instituutti tuo kiitettävästi esiin Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimusta yhteiskunnan eri toimijoille. Se tarttuu ajankohtaisiin teemoihin ripeästi, ja sen tutkijat ovat analyyttisiä, selväsanaisia ja kantaaottavia esiintyjiä. Aleksanteri-instituutti on edistänyt yhteistyötä ja vuoropuhelua akateemisen maailman, hallinnon, päättäjien, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan välillä.
Aleksanteri-instituutti osallistuu julkiseen keskusteluun siitä huolimatta, että Venäjän poliittisen tilanteen ennakointi on vaikeaa. Osallistumalla keskusteluun instituutti asettaa itsensä myös alttiiksi kritiikille.

–Tutkijoiden on uskallettava panna itsensä likoon ennakkoluulojen ja latteiden argumenttien intellektuaalisina haastajina, sanoo johtaja Markku Kivinen.

Lue uutinen humanistisen tiedekunnan sivulta

Vierailevien tutkijoiden ohjelmaan valittiin 15 tutkijaa

Vierailevien tutkijoiden ohjelmaan lukuvuodelle 2015 - 2016 jätettiin määräaikaan 20.2.2015 mennessä 177 hakemusta. Valinnoissa painottui hakemusten tieteellinen taso, sekä ehdotettujen projektien sopiminen instituutin tutkimusaloihin ja kohdemaihin.

Vierailevat tutkijat 2015–2016:

 • Cox Terry
 • Denisova-Schmidt Elena
 • Dimitrov Martin
 • Ghodsee Kristen
 • Leichtova Magdalena
 • March Luke
 • Navumau Vasil
 • Obradovic-Wochnik Jelena
 • Pinsky Anatoly
 • Plets Gertjan
 • Reeves Madeleine
 • Sokhibov Akmal
 • Steila Daniela
 • Tarasenko Anna

Lisätietoa tutkijoista ja Visiting Scholars -ohjelmasta

Kiitämme kaikkia hakijoita mielenkiinnosta Aleksanteri-instituuttia kohtaan.

Ukrainan kriisi

Tutkijamme analysoivat ja tuovat esiin taustatietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen. Täällä voit tutustua asiantuntijoidemme viimeaikaisiin lausuntoihin mediassa.

 

Markku Kivinen
VTT, professori
Choices of Russian Modernisation -huippuyksikön johtaja

Yhteiskuntateoria, Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka, vertaileva transition tutkimus, sosiaalinen eriarvoisuus, valta ja demokratia, kulttuurin rakenteet ja makroprosessit

050 563 6309

     
 

Markku Kangaspuro
Tutkimusjohtaja, FT (historia), professori

Poliittinen historia, erityisesti entinen Neuvostoliitto ja Venäjän nykyinen poliittinen kehitys, identiteetit ja nationalismi; modernisaatio ja kehitysongelmat

050 522 3393

     
 

Anna-Liisa Heusala
Vanhempi tutkija, VTT, dosentti

Erityisosaaminen: Vertaileva hallinnon tutkimus, Venäjän hallinto,  kokonaisturvallisuus, rajaturvallisuus

050 524 5497

     
 

Jussi Lassila
Tutkijatohtori, FT

Erityisosaaminen: Diskurssianalyysi, retoriikka ja poliittinen viestintä. Tutkimusintressit: Venäjän kansallisen identiteetin ilmentymät ja toimijat; populismi, poliittiset liikkeet, toisen maailmansodan muisto ja muistaminen Venäjällä.

050 4484040

     
 

Hanna Smith
Tutkija

Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikka, Venäjän politiikka, kansainväliset organisaatiot, Tsetsenia, IVY alueen kehitys

050 538 5549

     
 

Mark Teramae
Tutkija

Vertaileva politiikan tutkimus, post-sosialismi, uuspatrimonialismi, autoritarismi, kansallinen identiteetti, Ukraina.

050 4484053

     
 

Veli-Pekka Tynkkynen
FT, dosentti, Venäjän energiapolitiikan professori

Erityisosaaminen: energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka, valta ja demokratia, alue- ja ympäristösuunnittelu, Venäjän maantiede.

040 517 0521

 

Tapahtumat muualla

4.6.2015
The Baltic Sea Forum of Finland

Huippuyksikkö Choices of Russian Modernisation

CoE


RussiaHUB Helsinki


Viimeisimmät julkaisut

Kaikki julkaisumme löydät TUHAT-järjestelmästä

Kikimora

Blogit