Yhteistyö

HiLIFE ja sen yksiköt tekevät monipuolista yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Etsimme jatkuvasti uusia tutkimusavauksia ja yhteistyökumppaneita.

HiLIFEn tutkimus tuottaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan Suomen ja koko maailman suuria haasteita. Teemme yritysyhteistyötä vuosittain noin 20 suomalaisen tai kansainvälisen yrityksen kanssa yhteensä noin 15 miljoonan euron arvosta.  

Etsimme jatkuvasti uusia kumppaneita, joiden kanssa huippututkijamme voivat tehdä uusia, merkittäviä tutkimusavauksia. Tavoitteemme on auttaa yrityksiä kehittämään terveyttä tai ympäristöä parantavia keksintöjä ja tuotteita. Pyrimme myös tekemään tutkimusta sellaisista aiheista, jotka ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä mutta joihin on muutoin haasteellista saada tutkimusrahoitusta.  

Työssämme yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia, ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot sekä luonnon tutkimusasemat. Pyrimme siihen, että tutkimustieto siirtyy terveydenhuollon käyttöön ja yhteiskunnan hyödyksi esimerkiksi yksilöllisen lääketieteen tai lajien ja luonnon suojelemisen kautta. 
 
Onko sinulla tai yritykselläsi idea, jossa voimme hyötyä kumppanuudesta? Ota yhteyttä HiLIFEn johtoon, ja jatkamme keskustelua! 

Lue lisää yhteistyön mahdollisuuksista englanninkielisiltä sivuiltamme  

Yhteistyön muodot HiLIFEn yksiköissä

Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) tutkijat tekevät yhteistyötä lääketieteellisten tiedekuntien, biopankkien, hyvinvointialueiden, lääke- ja muiden terveysalan yritysten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, jotta suomalaisten geneettinen ja muu profilointitieto saadaan yhdistettyä terveystietoihin. Näin voimme ymmärtää sairauksien periytymistä ja syntymekanismeja sekä kehittää keinoja ihmisten terveyden parantamiseksi. FIMMin tutkimuksen ja teknologiaosaamisen avulla pystymme edistämään uusien hoitokeinojen ja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn soveltuvien menetelmien kehittämistä.  

Hyödynnämme myös tekoälyä ja muita laskennallisia menetelmiä digitaalisen diagnostiikan automatisoimiseksi. Syöpätutkimuksemme selvittää eri syöpätyyppien mekanismeja, kehittää varhaista diagnostiikkaa ja kehittää yksilöityjä keinoja usean eri syöpämuodon hoitoon. Geneettisen, ympäristötekijöitä ja elintapoja koskevia tietoja yhdistämällä selvitämme kansanterveydelle merkittävien sairauksien riskitekijöitä. Laskennallisia menetelmiä kehitämme yhteistyössä mm. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja Aalto-yliopiston kanssa.  

FIMM on osa Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat myös Euroopan molekyylibiologian laboratorion kuusi tutkimuskeskusta (EMBL) sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan molekyylilääketieteen keskukset. Lisäksi kuulumme 15 eurooppalaisen elämäntieteisiin keskittyvän tutkimusyksikön muodostamaan edunvalvonta- ja yhteistyöverkostoon (EU-LIFE). Teemme läheistä yhteistylötä myös useiden kansainvälisten tutkimuskeskusten, kuten MIT:n ja Harvardin Broad Instituutin, kanssa.  

Suhtaudumme avoimesti uusiin tutkimusprofiiliimme sopiviin kumppanuuksiin!

Neurotieteen tutkimuskeskuksessa tehtävä aivotutkimus on huipputason poikkitieteellistä perustutkimusta aivojen toiminnasta, kehityksestä sekä aivosairauksien mekanismeista. Yhdistämme kantasolututkimusta genetiikkaan, solu- ja molekyylibiologiaan sekä aivojen toiminnan tutkimukseen ihmisillä ja eläinmalleissa. Pyrimme edistämään aivoterveyttä ymmärtämällä aivosairauksien syntymekanismeja ja kehittämällä aivosairauksiin uusia hoitomuotoja. 
 
Neurotieteen tutkimuskeskus on osa pääkaupunkiseudun neurotiedeverkostoa (Helsinki Brain & Mind) sekä suomalaista neurotieteiden ja -tutkimuksen yhteistyöverkostoa (Kansallinen Neurokeskus). Tutkimuslaitoksemme tekee myös paljon yritysyhteistyötä tutkimustulosten ja tutkimusmenetelmien kaupalliseksi hyödyntämiseksi.

Biotekniikan instituutissa tehtävä innovatiivinen bioteellinen tutkimus on kansainvälistä huipputasoa. Tutkimuksemme pyrkii lisäämään ymmärrystämme biologisista ilmiöistä sekä parantamaan terveyttä ja ympäristön tilaa. Yhdistämällä kemiallista biologiaa, biofysiikkaa ja rakennebiologiaa, tutkijamme selvittävät lääkemolekyylien sitoutumista ja virusten infektiomekanismeja.  

Kantasolujen ja erilaisten malliorganismien hyödyntäminen mahdollistaa kudosten ja elinten kehityksen tutkimuksen. Eläinten, kasvien ja mikrobien geneettisen evoluution tutkimus auttaa ymmärtämään eri eliölajien sopeutumista ja selviytymistä muuttuvassa ympäristössä sekä tuottaa tietoa päättäjille luonnonsuojelussa.  

Tutkimuslaitteistomme ja osaamisemme biologisessa kuvantamisessa, sekvensoinnissa ja erilaisten biologisten ilmiöiden mittaamisessa on myös yritysten ja kumppaneidemme hyödynnettävissä.