HiLIFE – Elämäntieteiden instituutti

Mikä HiLIFE on?

HiLIFE on elämäntieteiden instituutti Helsingin yliopistossa. Sana elämäntieteet tarkoittaa kaikkia niitä tieteenaloja, joilla tutkitaan eläviä olentoja ja organismeja. Poikkitieteellinen ala pitää sisällään laajan kirjon biologiaan, lääketieteeseen ja ympäristöön liittyviä tieteitä. Uudet teknologiat ovat tuoneet myös fysiikan, kemian ja datatieteen menetelmiä osaksi elämäntieteitä. Helsingin yliopistossa elämäntieteiden tutkimusta tehdään yliopiston neljällä kampuksella ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa.

HiLIFE on kansainvälisesti houkutteleva elämäntieteiden tutkimusympäristö, joka vahvistaa huippututkimusta yli kampus- ja tieteenalarajojen. Koordinoimme tutkimusinfrastruktuureita, joita ovat esimerkiksi erilaiset solutason analyysi- ja kuvantamislaitteet. HiLIFEn tutkijat ovat myös opettajia, jolloin uusin tutkimus nivoutuu Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin. Lisäksi edistämme tutkimukseen perustuvien innovaatioiden syntymistä Helsingin yliopiston kampuksilla. HiLIFE etsii ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. 

Yksiköt

HiLIFE koostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Biotekniikan instituutti (BI) ja Neurotieteen tutkimuskeskus (NC). Lue lisää yksiköiden tutkimuksesta niiden englanninkielisiltä verkkosivuilta. HiLIFEen kuuluvat myös yhteisten toimintojen yksikkö (HiLIFE joint) sekä koe-eläinkeskus. Tutustu yksiköidemme toimintaan niiden englanninkielisillä verkkosivuilla.

Tutustu elämäntieteiden ajankohtaiseen tutkimukseen